İspanyol.com


gramer forum video müzik linkler

ispanyolca subjuntivo de presente istek kipi 3

 

Utilizamos el Subjuntivo para expresar probabilidad.

Olasığı ifade etmek için kullanırız. Olasılık bildiren zarflarla kullanırız.

 

Quizás estudie todos los días.

Belki günlerce çalışacak.

Tal vez llegue a tiempo

Belki zamanında varacak.

 

" Bu zarflar, fiilden sonra gelirse fiil geniş zamandadır."

" Estudia todos los días quizás. "

 

 

 

Utilizamos el Subjuntivo para expresar un deseo .

Bir isteği/dileği/temenniyi ifade etmek için kullanırız.

 

¡ Que tengas buen viaje!

İyi yolculuklar!

¡ Que lo pases bien !

İyi olsun!

Ojalá Emre salga bien en el examen!

İnşallah, Emre'nin sınavı iyi geçer!

 

 

Después de los verbos creer, pensar , y parecer se utiliza el Subjuntivo en la oración subordinada si la oración es negativa

Creer, pensar ve parecer fiilleriyle oluşturulan olumsuz cümlelerde alt cümle olarak kullanılırlar.

 

No creo que me comprenda bien.

Beni anladığını düşünmüyorum.

 

En las oraciones que expresan un juicio de valor o obligación personal.

Kişisel değer yargısı ve zorunluluk ifadesi taşıyan kalıplarla kullanılır.

 

Es absurdo que lo vendas.

Onu satman saçmalıktır.

Es importante que terminemos a tiempo.

Zamanında bitirmemiz önemlidir.

Es lógico que Emre estudie.

Emre'nin çalışması mantıklıdır.

Es injusto que lo dejes.

Onu bırakman adaletsizliktir.

Es posible que llegue hoy.

Bugün gelmesi muhtemeldir.

 

 

Utilizamos el Subjuntivo cuando el verbo de la oración subordinada expresa una acción no realizada.

Alt cümlede gerçekleşmemiş bir eylemi ifade etmek için kullanırız.

 

Llámame cuando termines el trabajo.

İşi bitirdiğinde beni çağır.

Díselo apenas/en cuanto lo hagas.

Onu yaptığında, ona onu söyle.

Le escribiré después (de) que lo termine.

Onu bitirdikten sonra ona yazacağım.

Esperaremos hasta que salga

Çıkana kadar bekleyeceğiz.

No saldremos mientras llueva

Yağmur yağdığı sürece çıkmayacağız.

 

 

En las oraciones modales utilizamos el Subjuntivo con las conjunciones y locuciones: como, cuanto, de modo que , etc.

Subjuntivo aşağıdaki bağlaçlarla kullanılır.

 

Hazlo como quieras.

İstediğin gibi yap.

Come cuanto desees.

İstedğin kadar ye.

 

 

 

 

El indicativo

es el modo de la realidad .

 

Indicativo,

gerçek(mevcut) durumdur.

 


El subjuntivo

es el modo de la irrealidad

 

o de la realidad vista a través de las emociones o los juicios de valor de una persona .

 

Subjuntivo,

gerçek olmayan durum

veya

bir kişinin değer yargıları(duyguları)yoluyla gözlemlediği durumdur

 

 

 

Üçünçü kişiler hakkındaki istek/dilek/temennilerimizi belirtirken alt cümlede kullanırız.

 

Quiero que Emre estudie bien

Emre'nin iyi çalışmasını isterim.

 

 

Üçünçü kişiler hakkındaki emir/yasaklamaları belirtirken alt cümlede kullanırız.

 

Les prohibimos a los niños que salgan .

Çoçuklara, çıkmayı yasaklıyoruz.

 

 

 

Değer yargısı içeren yapılarda alt cümlede kullanırız.

 

Es una pena que llueva .

Yağmurun yağması ne kötü.

 

 

Kişisel duyguları içeren yapılarda alt cümlede kullanırız.

 

Me alegro de que haga sol hoy.

Bugün havanın güneşli olması ne güzel.

 

 

• Hay tres modos en los verbos en español:

1. INDICATIVO

2. MANDATOS

3. SUBJUNTIVO

 

İspanyolca'da fiiler gösterdikleri duruma göre üç grupta sınıflandırılır.

 

1. INDICATIVO :

Gerçek/Gerçekleşmiş durumları gösterir.

2. MANDATOS :

Emir durumlarını gösterir.

3. SUBJUNTIVO:

Bir isteği,duyguyu,olasığı gösterir.

 

Las oraciones con Subjuntivo tienen dos sujetos diferentes:

 

Subjuntivo yapıları 2 farklı özneye sahiptir.

Yo quiero que escuches una canción

Subjuntivo çekimi, alt cümlede gerçekleştirilir.

Üst cümlede kullanılan fiil bir isteği belirtir.

Yo Quiero que tú comas todas las galletas.

Cuando sólo hay un sujeto

Cümle içinde tek özne söz konusu ise yani alt cümle kurulmayacaksa subjuntivo kullanılmaz.

Yo quiero sacar una A+ en Español

Kaynaklar:

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/presente

http://www.elsubjuntivo.com/