İspanyol.com


gramer forum video müzik linkler

Tweet

ispanyolca sayı sayılar

1
Uno
2
Dos
3
Tres
4
Cuatro
5
Cinco
6
Seis
7
Siete
8
Ocho
9
Nueve
10
Diez
11
Once
12
Doce


Es la una.

Son las dos.

Son las tres.

Son las cuatro.

Son las cinco.

Son las seis.

Son las siete.

Son las ocho.

Son las nueve.

Son las diez.

Son las once.

Son las doce.


Saati söylerken "Son Las + Sayı " formülü kullanılıyor. "Es La + Sayı" bir istisnadır
.