İspanyolca Sayılar Nelerdir ?

Basit düzeyde ispanyolca öğrenmek için mutlaka 1 ile 12 arasındaki sayıları öğrenmelisiniz. Bu sayılara; saati söylerken, marketten birşey satın alırken veya fiyat sorarken ihtiyacınız olacaktır.

Uno: Bir

Dos: İki

Tres : Üç

Cuatro : Dört

Cinco: Beş

Seis: Altı

Siete : Yedi

Ocho: Sekiz

Nueve: Dokuz

Diez: On

Once: Onbir

Doce : Oniki

13 ile 15 arasındaki sayılar aşağıdaki gibidir.

Trece: Onüç

Catorce : Ondört

Quince : Onbeş

16 ile 19 arasındaki sayılar aşağıdaki gibidir.

Dieciséis : Onaltı

Diecisiete : Onyedi

Dieciocho : Onsekiz

Diecinueve : Ondokuz

20 ile 100 arasındaki sayıları incelemeye başlayalım. Bu sayıların üretimi dilimizdeki gibidir

Veinte : 20

Veintiuno : 21

Veintidós : 22

Veintitrés : 23

Veinticuatro : 24

Veinticinco: 25

Veintiséis : 26

Veintisiete : 27

Veintiocho: 28

Veintinueve : 29

Görüldüğü gibi 20- 29 arası, çok ufak bir kaynaşma yoluyla ortaya çıkmaktadır.

30-99 arasında ise ezber gerektirmeyen bir dizin ortaya çıkar.

30,40,50,60,70,80,90 ‘nın ispanyolca karşılığını öğrendikten sonra sizi artık kimse durduramaz.

Treinta : 30

Treinta y uno : 31

Cuarenta : 40

Cuarenta y seis : 46

Cincuenta : 50

Sesenta : 60

Sesenta y cinco : 65

Setenta : 70

Ochenta : 80

Ochenta y dos : 82

Noventa : 90

Noventa y nueve : 99

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.