İspanyolca Geniş Zaman III

Kuralsız fiillerin temel özelliği, bu fiillere çekim aşamasında belli bir ek grubu getirilememesidir. Bu anlamda kuralsızlardır. Çekimleri tamamen ezbere dayanmaktadır. Geniş zamanla kullandığımız zaman tümleçleri aşağıda sunulmuştur. Bu tümleçler, yüklem öncesinde ya da sonrasında kullanılabilirler.

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “ie” ye dönüşmektedir.

PensarQuererPreferir
PiensoQuieroPrefiero
PiensasQuieresPrefieres
PiensasQuierePrefiere
PensamosQueremosPreferimos
PensáisQueréisPreferís
PiensanQuierenPrefieren

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “i” ye dönüşmektedir.

Pedir : ( İstemek ) [ Pido / Pides / Pide / Pedimos/ Pedís / Piden ]

Köklerinde “o” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “ue” ye dönüşmektedir.

Encontrar:( Bulmak )[ Encuentro / Encuentras / Encuentra / Encontramos / Encontráis / Encuentran]

Poder:( -ebilmek ) [ Puedo / Puedes / Puede / Podemos / Podéis / Pueden ]

Dormir:(Uyumak) [ Duermo / Duermes / Duerme / Dormimos / Dormís / Duermen ]

Bazı fiillerin birinci tekil şahıs çekiminde, sondaki seslinin önüne “g” eklenir.

Salir : ( Çıkmak ) [ Salgo / Sales / Sale / Salimos / Salís / Salen ]

Poner : ( Koymak ) [ Pongo / Pones / Pone / Ponemos / Ponéis / Ponen ]

Hacer : ( Yapmak ) [ Hago / Haces / Hace / Hacemos / Hacéis / Hacen ]

Bazı fiillerin birinci tekil şahıs çekiminde “ig” dönüşümü yaşanır.

Traer : ( Getirmek ) [ Traigo / Traes / Trae / Traemos / Traéis / Traen ]

Oír : ( İşitmek ) [ Oigo / Oyes / Oye / Oímos / Oís / Oyen ]