İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Fiiller

İspanyolca geniş zaman kuralsız fiillerin temel özelliği, bu fiillere çekim aşamasında belli bir ek grubu getirilememesidir.

Bu anlamda kuralsızlardır.

Çekimleri tamamen ezbere dayanmaktadır.

Geniş zamanla kullandığımız zaman tümleçleri aşağıda sunulmuştur.

Bu tümleçler, yüklem öncesinde ya da sonrasında kullanılabilirler.

İspanyolca geniş zaman kuralsız fiiller e-ie dönüşümü

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “ie” ye dönüşmektedir.

PensarQuererPreferir
PiensoQuieroPrefiero
PiensasQuieresPrefieres
PiensasQuierePrefiere
PensamosQueremosPreferimos
PensáisQueréisPreferís
PiensanQuierenPrefieren
İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Filler

İspanyolca geniş zaman kuralsız fiiller e-i dönüşümü

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “i” ye dönüşmektedir.

Pedir : ( İstemek )

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

Kuralsız fiiller o-ue dönüşümü

Köklerinde “o” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “ue” ye dönüşmektedir.

Encontrar:( Bulmak )Encuentro / Encuentras / Encuentra / Encontramos / Encontráis / Encuentran]

Poder:( -ebilmek ) [ Puedo / Puedes / Puede / Podemos / Podéis / Pueden ]

Dormir:(Uyumak) [ Duermo / Duermes / Duerme / Dormimos / Dormís / Duermen ]

Kuralsız fiiller g dönüşümü

Bazı fiillerin birinci tekil şahıs çekiminde, sondaki seslinin önüne “g” eklenir.

Salir : ( Çıkmak ) [ Salgo / Sales / Sale / Salimos / Salís / Salen ]

Poner : ( Koymak ) [ Pongo / Pones / Pone / Ponemos / Ponéis / Ponen ]

Hacer : ( Yapmak ) [ Hago / Haces / Hace / Hacemos / Hacéis / Hacen ]

Kuralsız fiiller ig dönüşümü

Bazı fiillerin birinci tekil şahıs çekiminde “ig” dönüşümü yaşanır.

Traer : ( Getirmek ) [ Traigo / Traes / Trae / Traemos / Traéis / Traen ]

Oír : ( İşitmek ) [ Oigo / Oyes / Oye / Oímos / Oís / Oyen ]

Geniş Zaman Kuralsız Fiiller “go” Dönüşümü ve “e-ie” Dönüşümü

Birinci tekil çekimde fiil “go” dönüşümü yaşar. “2.tekil, 3. tekil ve 3. çoğul “ çekimlerinde kökteki “e” seslisi “ie” ye dönüşür.
Tener: (Sahip Olmak )[Tengo/Tienes/Tiene/Tenemos/Teneis/Tienen]

Venir: (Gelmek) [Vengo/Vienes/Viene/Venimos/Venis/Vienen]

Geniş Zaman Kuralsız Fiiller “go” Dönüşümü ve “e-i” Dönüşümü

Birinci tekil çekimde fiil “go” dönüşümü yaşar. Tekil şahıs çekimleri ve 3. çoğul çekiminde kökteki “e” seslisi “i” ye dönüşür.
Decir : ( Söylemek) [ Digo / Dices / Dice / Decimos / Decîs / Dicen ]

İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Fiillerin çekimlerini öğrendiniz mi?

İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiiiller nasıl çekilir ?

Şimdi geniş zamanda öğrendiğiniz kuralsız fiil çekimleriyle ilgili alıştırma yapma zamanı.

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 4.8 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 5

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün