İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca vikipedi sayfasının bir benzerini burada daha fazla link ve ayrıntı vererek sunmaya çalışacağım. İspanyolca vikipedi sayfası 10 üst ve 8 alt başlıktan oluşmaktadır. İspanyolca vikipedi sayfası google da ispanyolca armasında birinci olarak çıkmaktadır. Bu sayfa altında ispanyolca vikipedi sayfasındaki içeriği farklı şekilde yazmaya çalışacağım.

İspanyolca Vikipedi Sayfası
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Nedir ?

Kastilya dili ya da İspanyolca (İspanyolca: castellano veya español), Romen dillerinden birisidir. Kökenleri İspanya’nın Kastilya bölgesine dayanmaktadır. İspanyolca, ana dili olarak konuşan yaklaşık 480 milyon kişi sayısıyla, Çince’den sonra en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. En çok konuşulan diller listesinde İngilizce, Çince ve Hintçe’nin ardından dördüncü sıradadır. İnternet ortamında ise İngilizce ve Çince’yi takiben en yaygın olarak kullanılan üçüncü dil konumundadır. İspanyolca, Portekizce ve Katalanca ile birlikte, Latin dillerinin güneybatı kolunu temsil eden üç dilden birini oluşturur.

İspanyolca Vikipedi Sayfası
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Konuşulan Coğrafyalar Hangileridir

Günümüzde dünya genelinde 470 milyon ila 500 milyon kişi tarafından İspanyolca konuşulduğu tahmin edilmektedir.

İspanyolca, dünyanın birçok ülkesinde resmi dil olarak kabul edilmektedir. İspanyolcayı resmi dil olarak kullanan ülkeler arasında İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Ekvator Ginesi, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin anayasası resmi bir dil tanımamış olmakla birlikte, ülke genelinde İngilizce’den sonra en çok konuşulan ikinci dil İspanyolcadır. Ülke içerisinde İspanyolca ana dili olarak konuşan 41 milyon kişi bulunmaktadır. Özellikle güney bölgelerinde, sadece İspanyolca konuşarak yaşam sürdürmek mümkündür.

İspanyolca; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü, İbero-Amerikan Devletleri Örgütü, Afrika Birliği, UNASUR, Antarktika Anlaşması Sekreterliği, Latin Birliği, Karayip Ortak Pazarı ve NAFTA gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerde resmi dil olarak kullanılmaktadır. Ayrıntı

İspanyolca Konuşulan Ülkeler
İspanyolca Vikipedi Sayfası

Hispanik Dünyası Nerededir

İspanyolca, İspanya ve Ekvator Ginesi dışında tüm resmi dili İspanyolca olan ülkeler Amerika kıtasında bulunmaktadır. Meksika, İspanyolcanın en yaygın konuşulduğu ülkedir. Ayrıca Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela ve Porto Riko gibi ülkelerde de resmi dildir.

Belize’de İspanyolca resmi dil olmasa da, nüfusun %43’ü tarafından konuşulduğu tespit edilmiştir. Trinidad ve Tobago’da İspanyolca, Karaiplere gösterilmiş ve Kakao Panyols adlı Venezualalı işçi grubu tarafından benimsenmiştir. Brezilya, İspanyolca konuşulan komşuları ve ticaret bağları nedeniyle İspanyolcayı önemser. Brezilya’da İspanyolca, kamu ve özel okullarda ikinci dil olarak öğretilmektedir.

ABD’de İspanyolca, özellikle güneybatı eyaletlerinde ve büyük şehirlerde (Los Angeles, Miami, New York, vb.) etkilidir. ABD Nüfus İdaresi’ne göre, 33 milyondan fazla kişi İspanyolca konuşmaktadır. Ayrıca Porto Riko’da da İspanyolca en yaygın dildir. Ayrıntı

Meksikadan Amerikaya
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyol Kraliyet Akademisi Nedir

İspanyol Kraliyet Akademisi (Real Academia Española), İspanyolca dilini denetleyen ve standardize eden kurumsal bir kuruluştur. İspanyol dilinin doğru kullanımını teşvik etmeyi, söz varlığını düzenlemeyi ve dilbilgisini standardize etmeyi amaçlar. Kısaca “RAE” olarak da adlandırılır.

1713 yılında İspanyol Kraliyet Akademisi, İspanyol dilinin bozulmaması ve çeşitli bölgelerdeki değişikliklerin sınırlanması amacıyla kuruldu. Akademi, dilbilimciler, yazarlar ve entelektüellerden oluşan bir topluluk tarafından yönetilir. Amacı, İspanyolca’nın güzellik, açıklık ve kesinlik içeren bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve korumaktır.

İspanyol Kraliyet Akademisi, İspanyolca sözlüğünü (Diccionario de la Real Academia Española) ve dilbilgisi rehberi olan “Dilbilgisi Kitabı”nı (Gramática de la Lengua Española) yayınlamıştır. Bu kaynaklar, İspanyol dilinin standartlaştırılması ve geliştirilmesi için rehberlik sağlar. Akademi ayrıca dildeki değişiklikleri ve gelişmeleri takip eder, yeni kelimeleri ve anlamları resmi olarak kabul eder veya reddeder.

İspanyol Kraliyet Akademisi, İspanyolca dilini dünya genelinde koruma ve yaygınlaştırma görevi üstlenen önemli bir dilbilim kurumudur. Kaynak

vikipedi ispanyolca sayfası
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyol Dili Akademileri Birliği Nedir

İspanyol Dili Akademileri Birliği (Asociación de Academias de la Lengua Española), İspanyolca konuşulan farklı ülkelerde bulunan dil akademilerinin oluşturduğu bir kuruluştur. Bu kuruluş, İspanyol dilinin normlarını ve kullanımını düzenlemek, standardını korumak, dilbilgisel ve yazım kurallarını belirlemek ve İspanyolcanın diğer dillerle ilişkisini yönetmek gibi amaçlar taşır.

İspanyol Dili Akademileri Birliği, İspanyolca’nın kullanımı ve korunması konusunda işbirliği yaparak dilin tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamaya çalışır. Üye ülkeler arasında İspanya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru, Venezuela, Ekvador, Guatemala, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve diğer birçok ülke bulunur.

Birliğin en bilinen ürünü, “Ortografía de la lengua española” adlı İspanyolca dilbilgisi ve yazım kılavuzudur. Bu kılavuz, İspanyolcanın yazım ve dilbilgisi kurallarını belirlemek için kullanılır ve İspanyolca metinlerin tutarlılığını sağlamak için geniş bir kapsam sunar.

İspanyol Dili Akademileri Birliği, İspanyolca’nın uluslararası düzeyde tanınan ve kabul edilen normlarına katkıda bulunarak İspanyolca konuşan topluluklar arasında dilin tutarlılığını ve anlaşılabilirliğini desteklemeye çalışır.

vikipedi ispanyolca
İspanyolca Vikipedi Sayfası

Kastilyaca Nedir

Kastilyaca (Castellano veya İspanyolca), İspanyol Dili Akademileri Birliği’nin de belirttiği gibi, İspanyolca’nın (Español) en yaygın ve temel lehçesidir. İspanya’nın Kastilya bölgesinde ortaya çıkmış ve zaman içinde diğer İspanyolca lehçeleri arasında en baskın olanı haline gelmiştir. Günümüzde İspanyolca’nın uluslararası düzeyde en tanınmış ve geniş bir şekilde konuşulan versiyonu Kastilyaca temel alınarak geliştirilmiştir.

Kastilyaca, Amerika kıtasında da İspanyolca’nın temel biçimi olarak yayılmıştır ve Amerika kıtasındaki çeşitli ülkelerde resmi veya yaygın olarak konuşulan dil haline gelmiştir.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta, İspanyolca’nın çeşitli lehçeleri ve varyasyonları olduğudur. Kastilyaca, İspanyolca’nın resmi ve standart versiyonu olarak kabul edilse de, farklı bölgelerde konuşulan İspanyolca lehçeleri arasında bazı ses, kelime ve dilbilgisi farklılıkları olabilir. Kastilyaca, İspanyolca konuşulan bölgelerde anlaşılabilirlik ve iletişim sağlamak için kullanılan bir temel referans noktasıdır.

vikipedi ispanyolca sayfası
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Alfabe

İspanyol alfabesi, Latin alfabesini temel alan ve İspanyolca dilindeki sesleri yazmak için kullanılan bir alfabe sistemidir. İspanyol alfabesi, 27 harften oluşur. Aşağıda İspanyol alfabesindeki harfleri ve her harfin nasıl telaffuz edildiğini bulabilirsiniz:

A – [a]

B – [be]

C – [se] (C, ‘e’ ve ‘i’ harfle başlayan kelimelerde [θ] veya [s] olarak seslendirilebilir.)

D – [de]

E – [e]

F – [efe]

G – [xe] (G, ‘e’ ve ‘i’ harfle başlayan kelimelerde [χ] veya [ɣ] olarak seslendirilebilir.)

H – [hache] (Seslendirilmez, sadece kelimenin başında bulunur.)

I – [i]

J – [x] (Genellikle “loch” kelimesindeki İskoçça “ch” gibi bir sesi ifade eder.)

K – [ka]

L – [ele]

M – [eme]

N – [ene]

Ñ – [eñe] (İspanyolca’ya özgü bir harf, [ɲ] şeklinde seslendirilir.)

O – [o]

P – [pe]

Q – [ku]

R – [ere]

S – [ese]

T – [te]

U – [u]

V – [uve]

W – [uve doble] (İspanyolca’da yabancı kelimelerde yer alır.)

X – [equis]

Y – [i griega]

Z – [zeta] (İspanyolca’nın çoğu lehçesinde [θ] sesi olarak telaffuz edilir, bazı bölgelerde [s] sesi olarak telaffuz edilebilir.)

İspanyol alfabesi, çeşitli İspanyolca kelimeleri ve sesleri yazmak için kullanılır. Ancak, bazı harfler bazı özel kelimeler dışında yabancı kelimelerde ve özel isimlerde yer alır. Kaynak

İspanyolca Alfabe
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Kelimelerde Vurgu Nasıl Yapılır

İspanyolca’da vurgu, kelimenin hangi hecesinin daha güçlü ve vurgulu olarak telaffuz edildiğini belirtir. İspanyolca’da vurgu, kelimenin anlamını değiştirebilecek bir özelliktir. Genel olarak, İspanyolca’da vurgu üç farklı türde kelimelerde bulunabilir:

 1. Acentolu Kelimeler (Acentos): Bazı kelimelerde vurgu acento işareti (´) ile belirtilir. Örneğin, “pájaro” (kuş) kelimesinde “á” harfi vurgulu hecedir. Acentolu kelimelerde vurgu genellikle son hecede bulunur.
 2. Vurgusuz (Acentos Gráficos Olmayan) Kelimeler: Acentolu olmayan kelimelerde vurgu genellikle son hece veya son heceden bir önceki hecede bulunur. Ancak, bazı kurallar ve istisnalar vardır.
 3. Vurgulu Sözcük Grupları: İspanyolca’da bazı sözcük grupları, belirli bir anlamı ifade etmek için bir araya geldiğinde, anlamın doğru anlaşılabilmesi için vurgu yerini değiştirebilir. Bu tür vurgulu sözcük gruplarına dikkat etmek önemlidir.

İspanyolca vurgu kuralları bazen karmaşık olabilir çünkü bazı istisnalar ve dildeki farklı varyasyonlar söz konusudur. İspanyolca konuşan bölgelere göre vurgu farklılıkları da olabilir. İyi bir dilbilgisine sahip olmak ve dinlediğiniz konuşmalara dikkat etmek, İspanyolca vurgu konusunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ev İlanı DELE A1 Ev İlanı DELE A1
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Dilbilgisi

İspanyolca, Latin kökenli bir dildir ve çoğunluğu İspanya olmak üzere birçok ülkede konuşulan resmi dildir. İspanyolca’nın dilbilgisi ve yapısal özellikleri şunlardır:

 1. Cinsiyet: İspanyolca’da isimler eril (masculino) veya dişi (femenino) olarak iki cinsiyete ayrılır. Genellikle son ek veya belirli desenler cinsiyeti belirtir. Örneğin, “chico” (erkek çocuk) eril, “chica” (kız çocuk) dişidir.
 2. Sıfatlar: Sıfatlar genellikle isimlerin önünde gelir ve cinsiyet ve sayıya uyarlar. Örneğin, “casa grande” (büyük ev) ve “casas grandes” (büyük evler).
 3. Fiiller: İspanyolca’da fiiller cinsiyet, sayı, zaman, kişi ve kiplere (şahıs) göre çekimlenir. Fiil çekimleri oldukça düzenlidir ve belirli kurallara uyar.
 4. Zamanlar: İspanyolca’da geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi çeşitli zamanlar bulunur. Örnek zamanlar arasında “presente” (şimdiki zaman), “pretérito perfecto” (öğrenilmiş geçmiş zaman), “pretérito imperfecto” (sürekli geçmiş zaman) ve “futuro” (gelecek zaman) yer alır.
 5. Belirtili ve Belirsiz Makam: İspanyolca’da “el”, “la”, “los”, “las” gibi belirtili makamlar, ve “un”, “una”, “unos”, “unas” gibi belirsiz makamlar bulunur. İsimlere bağlı olarak cinsiyet ve sayıya uyarlar.
 6. Sesbilgisi: İspanyolca’da beş ünlü (a, e, i, o, u) ve birçok ünsüz sesi bulunur. Bazı ünsüzler diğerlerine göre daha belirgin ve karakteristiktir. İspanyolca’da ünlüler ve ünsüzler arasındaki denge oldukça önemlidir.
 7. Soru Cümleleri: Soru cümleleri İspanyolca’da genellikle cümlenin başına soru işareti ekleyerek veya soru kelimesi (qué, cuándo, dónde, etc.) ile oluşturulur. Örneğin, “¿Cómo estás?” (Nasılsın?) veya “¿Dónde vives?” (Nerede yaşıyorsun?).
 8. Bağlaçlar: Bağlaçlar cümleleri birleştirir ve ilişkileri belirtir. Örnek bağlaçlar arasında “y” (ve), “pero” (ama), “porque” (çünkü), “si” (eğer) gibi bağlaçlar bulunur.

İspanyolca’nın dilbilgisi ve yapısal özellikleri oldukça düzenli ve sistematiktir, ancak farklı lehçeler ve konuşulan bölgeler arasında bazı farklılıklar da bulunabilir.

Araba İlanı DELE A1
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca ifadeler

Hola – Merhaba
Adiós – Hoşça kal
Por favor – Lütfen
Gracias – Teşekkür ederim
De nada – Rica ederim
Sí – Evet
No – Hayır
¿Cómo estás? – Nasılsın?
Estoy bien – İyiyim
Lo siento – Özür dilerim
¿Cuánto cuesta? – Ne kadar?
Perdón – Affedersiniz
Hablas inglés – İngilizce konuşuyor musun?
No entiendo – Anlamıyorum
¿Dónde está el baño? – Tuvalet nerede?
Me gusta – Beğeniyorum / Hoşuma gidiyor
No me gusta – Beğenmiyorum / Hoşuma gitmiyor
¿Puede ayudarme? – Bana yardım edebilir misiniz?
Estoy perdido/a – Kayboldum
Feliz cumpleaños – İyi ki doğdun

İspanyolca Sayılar

1- uno
2 – dos
3 – tres
4 – cuatro
5 – cinco
6 – seis
7 – siete
8 – ocho
9 – nueve
10 – diez
11 – once
12 – doce
13 – trece
14 – catorce
15 – quince
16 – dieciséis
17 – diecisiete
18 – dieciocho
19 – diecinueve
20 – veinte
21 – veintiuno
22 – veintidós
23 – veintitrés
24 – veinticuatro
25 – veinticinco
26 – veintiséis
27 – veintisiete
28 – veintiocho
29 – veintinueve
30 – treinta
40 – cuarenta
50 – cincuenta
60 – sesenta
70 – setenta
80 – ochenta
90 – noventa
100 – cien
101 – ciento uno
200 – doscientos
300 – trescientos
400 – cuatrocientos
500 – quinientos
600 – seiscientos
700 – setecientos
800 – ochocientos
900 – novecientos
1000 – mil

Bu liste, İspanyolca’da 1’den 1000’e kadar olan sayıları içerir. Sayıların çoğu düzenli bir kalıba sahiptir, ancak bazı sayılarda özel kurallar bulunabilir.

İspanyolca Sayılar
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Günler

Lunes – Pazartesi
Martes – Salı
Miércoles – Çarşamba
Jueves – Perşembe
Viernes – Cuma
Sábado – Cumartesi
Domingo – Pazar

ispanyolca günler
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Aylar

Enero – Ocak
Febrero – Şubat
Marzo – Mart
Abril – Nisan
Mayo – Mayıs
Junio – Haziran
Julio – Temmuz
Agosto – Ağustos
Septiembre – Eylül
Octubre – Ekim
Noviembre – Kasım
Diciembre – Aralık

ispanyolca aylar
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Mevsimler

Kış – Invierno
İlkbahar – Primavera
Sonbahar – Otoño
Yaz – Verano

İspanyolca mevsimler
İspanyolca Vikipedi Sayfası

İspanyolca Meyveler

Manzana – Elma
Plátano – Muz
Naranja – Portakal
Uva – Üzüm
Fresa – Çilek
Sandía – Karpuz
Melón – Kavun
Limón – Limon
Mango – Mango
Piña – Ananas
Kiwi – Kivi
Peras – Armut
Cerezas – Kiraz
Melocotón – Şeftali
Frambuesa – Ahududu

ispanyolca meyveler
ispanyolca meyveler

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 1

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün