İspanyol.com


gramer forum video müzik linkler

¿Qué hora es ? ( Saat kaç ?)

Saati ifade ederken "Son las + saat" formülasyonunun kullanıldığını belirtmiştik.

Geçen dakikalar saat söylendikten sonra "y dakika" ile;

3:02:
Son las tres y dos
7:12:
Son las siete y doce
4:05:
Son las cuatro y cinco
5:03:
Son las cinco y tres
6:02:
Son las seis y dos

Yarım saatler saat rakamından sonra "y media" ile ;

2:30
Son las dos y media
8:30
Son las ocho y media
10:30
Son las diez y media

Kalan dakikaları ise "menos + kalan dakika" ile;

3:40
Son las cuarto menos veinte
8:50
Son las nueve menos diez
9:52
Son las diez menos ocho