İspanyolca Saat Zaman

Basit İspanyolca : Ders V - Saat Zaman : Tahmini Çalışma Süresi 10 Dakika

İspanyolca "Saat kaç ?" sorusu "¿Qué hora es?" (Ke ora es ?") olarak sorulur.

Şimdi ispanyolca saati söyleme zamanı. Saati ifade ederken "Son las + saat" formülasyonu kullanılır .

Son Las Dos: Saat İki

Son Las Tres : Saat Üç

Son Las Cuatro : Saat Dört

Son Las Cinco: Saat Beş

Son Las Seis: Saat Altı

Son Las Siete : Saat Yedi

Son Las Ocho: Saat Sekiz

Son Las Nueve: Saat Dokuz

Son Las Diez: Saat On

Son Las Once: Saat Onbir

Son Las Doce :Saat Oniki

Bu kurala uymayan sadece bir sayı vardır.

Es La Una: Saat Bir

Geçen dakikalar saat söylendikten sonra "y dakika" yapısı ile kurulur.

Son Las Diez y Cinco: Onu beş geçiyor.

Son Las Diez y Diez: Onu on geçiyor.

Son Las Diez y Cuarto: Onu çeyrek geçiyor.

Son Las Diez y Media: On buçuk.

Kalan dakikalar ise "menos + kalan dakika" yapısı ile kurulur.

Son Las Once Menos Cuarto : Onbire çeyrek var.

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki ses dosyasından dinleyebilirsiniz.