İspanyolca Ser Estar

İspanyol diline yeni başlıyorsanız, kuracağınız cümleler geniş zaman ağırlıklı olacaktır. Kendinizi tanıtırken, bir kişiye genel sorular sorarken ya da kendinizle ilgili genel soruları cevaplarken bu zamanı kullanacaksınız.

Geniş zaman kişi perspektifinde;

• Kişinin genel özelliklerinin ifade edilmesinde kullanılır.

• Kişinin şu anda ya da sürekli yaptığı işlerin/eylemlerin ifade edilmesinde kullanılır.

Geniş zaman genel persfektifte;

• Genel durumları ve eylemleri ifade etmede kullanılır.

Geniş zamana kişi perspektifinden bakıldığında aşağıdaki örnekler verilebilir.

“Meksikalıyım”,

“Öğretmenim”,

“21 yaşındayım” ,

“Memurum”

Geniş zamana genel persfektiften bakıldığında aşağıdaki örnekler verilebilir.

• Dünya güneşin etrafında döner. • Su 100 derecede kaynar.

• Bu bir kitaptır.

Geniş zamanda en sık kullanacağımız “Ser” ve “Estar” fiilleri bu bölümde işlenecektir.

“Estar” fiilini anlatmaya başlayabiliriz. En basit anlamda “Olmak” anlamına gelir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi geniş zamanda çekimi yapılır.

KişiEstar
YoEstoy
Estás
Él / Ella / UstedEstá
Nosotros /asEstamos
Vosotros / asEstáis
Ellos/Ellas/UstedesEstán

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “i” ye dönüşmektedir.

a- Bu fiili, bir kişiye hal hatır sorarken geniş zaman yapısında kullanırız.

¿Cómo está? : Nasılsınız ?

¿Cómo estás? : Nasılsın ?

b- – Bir kişinin ya da nesnenin yerini belirtmek için kullanırız. Bu kullanımın Türkçe çevirisi “-dır/dir/dur/dür” e denk gelmektedir.

La bolsa está en la escuela. : Çanta okuldadır.

Los vasos están en la mesa. : Bardaklar masadadır.

“Ser” fiilini anlatmaya başlayabiliriz. En basit anlamda “Olmak” anlamına gelir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi geniş zamanda çekimi yapılır.

KişiSer
YoSoy
Eres
Él / Ella / UstedEs
Nosotros /asSomos
Vosotros / asSois
Ellos/Ellas/UstedesSon

a- Bir kişiyi ya da nesneyi tanımlamak için kullanılır.

Es un libro. : O bir kitaptır.

Es una casa. : O bir evdir.

b- Bir kişinin nereden olduğunu belirtmek için kullanılır.

Soy de Turquía. : Türkiyedenim.

Soy de España. : İspanyadanım.