İspanyolca İsimler

İspanyolca’da isimler, karakter bakımından eril ve dişil olmak üzere 2’ye ayrılır.

“-o” ve “-or” ile sonlanan isimler eril karakter taşırken;

Grupo : Grup

Libro : Kitap

Pájaro : Kuş

Pollo: Tavuk

Ejército : Ordu

Ordenador : Bilgisayar

Emperador : İmparator

Error : Hata

Autor : Yazar

Actor : Aktör

“-a”, “-dad”, “-ción”, “-sión” ile sonlanan isimler dişil karakter taşır.

Chica : Kız

Universidad : Üniversite

Canción : Şarkı

Televisión : Televizyon

Lección: Ders

Función :Görev

Estación : Mevsim

Operación : Operasyon