İspanyolca Tanım Edatları

İspanyol dilinde isimler, kendilerini tamamlayan tanım edatlarıyla birlikte kullanılır. İspanyol dilinde, ismin belirlliğini ve cinsini tanımlayan edatlara bu adı veriyoruz.

Eril karakterli isimleri eril karakterli tanım edatlarıyla, dişil karakterli isimleri dişil karakterli tanım edatlarıyla kullanırız.

Eğer bahsi geçen isim belli ise, belirli tanım edatları kullanırız İngiliz dilindeki “the” ekinin görevini yaparlar.

Eğer bahsi geçen isim belli değilse belirsiz tanım edatları kullanırız. İngiliz dilindeki “a” ekinin görevini yaparlar

Sizi sıkmadan hemen başlayalım.

Perro: [ Köpek ] anlamına gelir ve eril bir isimdir. Bu isim, tanım edatı başa getirilmeden kullanılmaz. İsmin başına gelecek edat o ismin belirliliğine bağlıdır.

Eğer herhangi bir köpekten bahsediyorsanız [ Un perro ]

Eğer belirli bir köpekten bahsediyorsanız [ El perro ]

Banco : [Banka] anlamına gelir ve eril bir isimdir. İsmin başına gelecek edat o ismin belirliliğine bağlıdır

Eğer herhangi bir bankadan bahsediyorsanız [ Un banco ]

Eğer belirli bir bankadan bahsediyorsanız [ El banco ]

Eril KarakterTekil
Belirli Tanım EdatıEl
Belirsiz Tanım EdatıUn

O zaman isimler bölümünde öğrendiğimiz eril kelimeleri eril tanım edatlarıyla kullanalım.

El Grupo : Grup

El Libro : Kitap

El Ejército : Ordu

El Ordenador : Bilgisayar

El Autor : Yazar

El Actor : Aktör

Dişil KarakterTekil
Belirli Tanım EdatıLa
Belirsiz Tanım EdatıUna

O zaman isimler bölümünde öğrendiğimiz dişil kelimeleri dişil tanım edatlarıyla kullanalım.

La Chica : Kız

La Universidad : Üniversite

La Canción : Şarkı

La Televisión : Televizyon

La Lección: Ders

La Función :Görev

La Estación : Mevsim

La Operación : Operasyon

İsimleri çoğullaştırdığımızda tanım edatları da çoğullaşacaktır. Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz.