İspanyolca Sıfatlar

İsmi niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfat, en basit anlamda ismi sınırlandırır veya ona şekil verir. Bu başlık altında niteleme ve belirtme sıfatlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bu bölümde sadece niteleme sıfatları incelenecektir.

İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası özelliklerini gösteren sıfatlardır. Niteleme sıfatları isimlere sorulan “ Nasıl ?” sorusunun cevabıdır.

Bu durumda sıfat isimden sonra gelmektedir.

El perro blanco : Beyaz Köpek

Los perros blancos : Beyaz Köpekler

El banco rojo : Kırmızı Banka

Los bancos rojos : Kırmızı Bankalar

Sıfatlar bağlı oldukları isimlere uyarlar. İspanyol dilinde sıfatların isimlere uyum sağlamasında 2 temel durum geçerlidir.

a. Sıfat sadece ismin sayısına (tekilliğine ve çoğulluğuna) uyar veya

b. Sıfat hem ismin cinsine (eril ve dişil) hem de sayısına (tekilliğine ve çoğulluğuna) uyar.

İspanyol dilinde “beyaz” sıfatının karşılığı “blanco” dur. “Blanco” sıfatı, ismin hem cinsine hem de sayısına uymaktadır.

El perro blanco : Beyaz Köpek

Los perros blancos : Beyaz Köpekler

La chica blanca: Beyaz Kız

Las chicas blancas: Beyaz Kızlar

“ Inteligente | Zeki “ sıfatını inceleyelim; bu sıfat tekil eril ve tekil dişil karakterli isimlerde biçim değiştirmez. “Inteligente”, çoğul eril ve çoğul dişil karakterli isimlerde “Inteligentes” formuna dönüşür.

El perro inteligente : Zeki Köpek

Los perros inteligentes: Zeki Köpekler

La chica inteligente: Zeki Kız

Las chicas inteligentes: Zeki Kızlar