İspanyolca İsim Çoğullaştırma

Şu ana kadar tekil isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarıyla birlikte nasıl kullanıldıklarını gördük. Bu başlık altında ise isimleri çoğullaştırmayı ve çoğullaşan isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarıyla nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Bu konuda iki genel kural vardır.

a. Kelimenin son harfi sesli ise “-s” eki alarak çoğul hale gelir.

perro: [ Köpek ]

perros : [ Köpekler ]

banco : [ Banka ]

bancos : [ Bankalar ]

b. Kelimenin son harfi sessiz ise “-es” eki alarak çoğul hale gelir.

Autor : Yazar

Autores : Yazarlar

Actor : Aktör

Actores : Aktörler

Ne öğrenmiştik ? İsimler kendilerine uyan tanım edatlarıyla kullanılırlar.

ErilÇoğul
Belirli Tanım EdatıLos
Belirsiz Tanım EdatıUnos

Eğer herhangi bir köpek grubundan bahsediyorsanız [ Unos perros ]

Eğer belirli bir köpek grubundan bahsediyorsanız [ Los perros ]

Eğer herhangi bir banka grubundan bahsediyorsanız [ Unos bancos ]

Eğer belirli bir banka grubundan bahsediyorsanız [ Los bancos ]

O zaman isimler bölümünde öğrendiğimiz eril kelimeleri çoğullaştırıp, çoğul eril tanım edatlarıyla kullanalım.

Los Grupos : Gruplar

Los Libros : Kitaplar

Los Ejércitos : Ordular

Los Ordenadores : Bilgisayarlar

Los Autores : Yazarlar

Los Actores : Aktörler

Dişil KarakterÇoğul
Belirli Tanım EdatıLas
Belirsiz Tanım EdatıUnas

Las Chicas : Kızlar

Las Universidades : Üniversiteler

Las Canciones : Şarkılar

Las Televisiones : Televizyonlar