İspanyolca Türkçe Benzer Kelimeler A

İspanyolca Türkçe Benzer Kelimeler A

İspanyolca Türkçe benzer kelimeler A başlığında türkçede sık kullandığımız kelimeleri aşağıdaki listeye koymaya çalıştım. Özlem Şenyıldız hanımın yazdıklarından büyük ölçüde yararlandım. Kendisinin ellerine sağlık diyorum. İspanyolca Türkçe benzer kelimeler A başlığında yukarıda referans verdiğimden daha kısa bir liste bulacaksanız. İspanyolca Türkçe benzer kelimeler A için daha geniş bir liste arıyorsanız ilgili sayfayı tavsiye ederim.

İspanyolca Türkçe Benzer Kelimeler A
İspanyolca Türkçe Benzer Kelimeler A
agá Ağa
actualidadAktüalite
actualizar Aktüel hale getirmek
amir Arap emiri
acreditar Kredi vermek
acordeón   Akordiyon
abonar  Abone olmak
abonamiento  Abonelik
absorber  Absorbe etmek
absurdo  Absürt
absurdidad  Absürtlük
azalea  Açelya
adaptación  Adaptasyon
aftoso  Aftlı
agnosticismo  Agnostisizm
agresivamente  Agresif
agresividad  Agresiflik
agente  Ajan
agencia  Ajans
academia  Akademi
acádemico  Akademik
academicamente  Akademik  olarak
acacia  Akasya
acordeonista  Akordiyonist
acorde  Akort
acordar  Akort etmek
activar  Aktifleştirmek
actividad  Aktivite
actor  Aktör
actriz  Aktris
actualmente  Aktüel olarak
acuario  Akvaryum
alarmista  Alarm veren
alarmar  Alarm vermek
albatros  Albatros
álbum  Albüm
alegoría  Alegori
alegóricamente  Alegori biçiminde
abece  Alfabe
alfabeto  Alfabe
alfabetizar  Alfabe sırasında yerleştirmek
alfabético  Alfabetik
alfabéticamente  Alfabetik olarak
alcohol  Alkol
alcohólicoAlkolik
alcohómetro  Alkolmetre
almanaque  Almanak
alternativa  Alternatif
aluvión  Alüvyon
ámbar  Amber
americano  Amerikalı
americanismo  Amerikancılık
amatista  Ametist
amonio  Amonyak
amoniaco  Amonyaklı
anáfora  Anafor
analítico  Analitik
analizador  Analiz eden
analizable  Analiz edilebilir
analizar  Analiz etmek
analista  Analiz yapan kimse
análogo  Analog
analogía  Analoji
ananás  Ananas
anarquía  Anarşi
anarquizar  Anarşi yaratmak
anárquico  Anarşik
anarquista  Anarşist
anisar  Anason katmak
anisado  Anasonlu  içki
anemia  Anemi
anémico  Anemik
anemona  Anemon
anestesia  Anestezi
anestesista  Anestezist
ánfora  Anfora
anglicanismo  Anglikanizm
angloamerican  Angloamerikan
anglosajón  Anglosakson
animación  Animasyon
animador  Animatör
anómalo  Anomali
anónimo  Anonim
anormal  Anormal
anormalmente  Anormal biçimde
anormalidad  Anormallik
antiguo  Antik
anticuado  Antika
antipatía  Antipati
antipatizar  Antipati duymak
antisocial  Antisosyal
antología  Antoloji
antropólogo  Antropolog
antropología  Antropoloji
antropológico  Antropolojiyle ilgili
anal  Anüsle ilgili
apóstrofo  Apostrof
argot  Argo
aristocracia  Aristokrasi
aristócrata  Aristokrat
aritmético  Aritmetik
aritmética  Aritmetik
arqueólogo  Arkeolog
arqueología  Arkeoloji
arqueóligico  Arkeolojik
armonía  Armoni
aromatizar  Aromalaştırmak
aromático  Aromatik
arsénico  Arsenik
arsenical  Arsenikli
archiduque  Arşidük
archiduquesa  Arşidüşes
archivo  Arşiv
ártico  Artik
artista  Artist
artísticamente  Artistik bir biçimde
ascensor  Asansör
acetato  Asetat
asfalto  Asfalt
asfaltado  Asfaltlama
asfaltar  Asfaltlamak
asfáltico  Asflatlı
asimetría  Asimetri
asimétrico  Asimetrik
asimilación  Asimilasyon
asimilar  Asimile etmek
ácido  Asit
aspirina  Aspirin
astrológo  Astrolog
astrológico  Astrolojik
astronómo  Astronom
astronomía  Astronomi
astronómico  Astronomiye ait
astronómicamente  Astronomiye göre
astronauta  Astronot
ateista  Ateist
atlas  Atlas
atleta  Atlet
atlético  Atletik
atletismo  Atletizm
átomo  Atom
atómico  Atomik
álgebra  Cebir
agrupar  Gruplaşmak
acatólico  Katolik olmayan
autobiografía  Otobiyografi
autobiografico  Otobiyografik
autobús  Otobüs
autómata  Otomat
automático  Otomatik
automatizar  Otomatikleştirmek
automovilista  Otomobilci
automovilismo  Otomobilcilik
autopsia  Otopsi
autoritariamente  Otoriter bir biçimde
alquimia  Simya
alquimista  Simyacı
alquímico  Simyaya ait
aceituno  Zeytin ağacı
ábaco Abaküs
adaptable Adapte edilebilir
adaptabilidad Adapte edilebilme
adrenalina Adrenalin
agnóstico Agnostik
agresivo Agresif
agosto Ağustos
agenda Ajanda
acrópolis Akropol
activo Aktif
activamente Aktif bir biçimde
actual Aktüel
acústica Akustik
alarma Alarm
alegórico Alegorik
álcali Alkali
alcoholismo Alkolizm
alternativo Alternatifli
alianza Alyans
amazona Amazon
almirante Amiral
amperio Amper
análisis Analiz
anarquismo Anarşizm
anís Anason
anatomía  Anatomi
anécdota Anektot
anestesiar Anestezi yapmak
anglicano Anglikan
anomalía Anomali
anónimamente Anonim bir biçimde
antena Anten
anticuario Antikacı
antílope Antilop
antimagnético Antimanyetik
antimonio Antimon
antítesis Antitez
ano Anüs
aorta Aort
arena Arena
aristocrático Aristokratik
armónicamente Armonik bir biçimde
aroma Aroma
archivar Arşivlemek
artístico Artistik
acetona Aseton
acidez Asitlenme
astrología Astroloji
ateo Ateist
ateísmo Ateizm
atmosfera Atmosfer
atmosférico Atmosferik
abogado Avukat
albornoz Bornoz
agrupación Gruplaşma
aislación İzolasyon
afeminado Kadınsı
afeminación  Kadınsı olma
acanalar Kanal açmak
alcuzcuz Kuskus
autobiógrafo Otobiyograf
automóvil Otomobil
autonómico Otonom
autonomía Otonomi
autoridad Otorite
autoritario Otoriter
autostop Otostop
autónomo Özerk
azafranado Safranlı
acreditado Saygın
albéitar Veteriner
aceituna Zeytin
abonadoAbone
absorbenciaAbsorbe etme
acciónAksiyon
accionarAksiyon almak
antipáticoAntipatik
aperitivoAperatif
archivadorArşivci
adiciónEkleme
İspanyolca Türkçe benzer kelimeler A
İspanyolca Türkçe Benzer Kelimeler A
İspanyolca Türkçe Benzer Kelimeler A

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 3.8 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 8

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün