İspanyolca A1 Gramer Konuları Nelerdir?

ispanyolca öğrenmek ispanyolca öğrenmek kolay mı
ispanyolca öğrenmek ispanyolca öğrenmek kolay mı

İspanyolca Alfabe

İspanyolca Alfabe
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Alfabe

İspanyolca A1 Gramer Konularına İspanyolca Alfabe konusuyla başlıyoruz.

Öncelikle Meksika Alfabesi diye bir şey yoktur. İspanyol alfabesi vardır.

İspanyolca yazıldığı gibi mi okunur ? Evet büyük ölçüde İspanyolca yazıldığı gibi mı okunur.

İspanyol Alfabesi Kaç Harf ? İspanyol alfabesi 27 harf ve 30 sesten oluşur.

Aşağıda; İspanyolca Alfabe ve okunuşu, İspanyol Alfabesi Türkçe karşılığı ve İspanyolca harflerin yazılışı bulunmaktadır. Unutmayın ispanyolca gramerin temelini ispanyol alfabesi oluşturur.

HarfHarfin Adı
aLa a
bLa be
cLa ce
dLa de
eLa e
fLa efe
gLa ge
hLa hache
iLa i
jLa jota
kLa ka
lLa ele
mLa eme
nLa ene
ñLa enne
oLa o
pLa pe
qLa cu
rLa erre
sLa ese
tLa te
uLa u
vLa uve
wLa uve doble
xLa equis
yLa i griega
zLa zeta
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Alfabe İspanyolca Dil Bilgisi Dilbilgisi
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Alfabe İspanyolca Dil Bilgisi Dilbilgisi

İspanyolca İsimler

İspanyolca İsimler
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca İsimler

İspanyolca’da isimler, karakter bakımından eril ve dişil olmak üzere 2’ye ayrılır.

“-o” ve “-or” ile sonlanan ispanyolca isimler eril karakter taşırken;

Grupo : Grup

Libro : Kitap

Pájaro : Kuş

Pollo: Tavuk

Ejército : Ordu

Ordenador : Bilgisayar

Emperador : İmparator

Error : Hata

Autor : Yazar

Actor : Aktör

“-a”, “-dad”, “-ción”, “-sión” ile sonlanan ispanyolca isimler dişil karakter taşır.

Chica : Kız

Universidad : Üniversite

Canción : Şarkı

Televisión : Televizyon

Lección: Ders

Función :Görev

Estación : Mevsim

Operación : Operasyon

İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca İsimler İspanyolca Dil Bilgisi Dilbilgisi

İspanyolca Tanım Edatları

İspanyolca Tanım Edatları
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Tanım Edatları

İspanyol dilinde isimler, kendilerini tamamlayan tanım edatlarıyla birlikte kullanılır.

İspanyol dilinde, ismin belirliliğini ve cinsini tanımlayan edatlara tanım edatı adını veriyoruz.

Bu tanım edatları kendi içerisinde eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Eril karakterli isimleri eril karakterli tanım edatlarıyla, dişil karakterli isimleri dişil karakterli tanım edatlarıyla kullanırız.

Eğer bahsi geçen isim belli ise, belirli tanım edatları kullanırız. İngiliz dilindeki “the” ekinin görevini yaparlar.

Eğer bahsi geçen isim belli değilse belirsiz tanım edatları kullanırız. İngiliz dilindeki “a” ekinin görevini yaparlar

Sizi sıkmadan hemen başlayalım.

Eril Tanım Edatları

Belirli bir eril isimden bahsederken “el” kullanılırken belirsiz herhangi bir eril isimden bahsedilirken “un” kullanılır.

Perro: [ Köpek ] anlamına gelir ve eril bir isimdir.

Bu isim, tanım edatı başa getirilmeden kullanılmaz. İsmin başına gelecek edat o ismin belirliliğine bağlıdır.

Eğer herhangi bir köpekten bahsediyorsanız [ Un perro ]

Eğer belirli bir köpekten bahsediyorsanız [ El perro ]

Banco : [Banka] anlamına gelir ve eril bir isimdir. İsmin başına gelecek edat o ismin belirliliğine bağlıdır

Eğer herhangi bir bankadan bahsediyorsanız [ Un banco ]

Eğer belirli bir bankadan bahsediyorsanız [ El banco ]

Eril Tekil Tanım Edatları aşağıdaki gibidir.

Eril KarakterTekil
Belirli Tanım EdatıEl
Belirsiz Tanım EdatıUn
İspanyolca Tanım Edatları : Eril Tanım Edatları Tablosu İspanyolca Dil Bilgisi Dilbilgisi

O zaman isimler bölümünde öğrendiğimiz eril kelimeleri eril belirli tanım edatıyla kullanalım.

El Grupo : Grup

El Libro : Kitap

El Ejército : Ordu

El Ordenador : Bilgisayar

El Autor : Yazar

El Actor : Aktör

Dişil Tanım Edatları

Dişil tanım edatları tablosu aşağıda sunulmuştur. Belirli bir dişil isimden bahsederken “la” kullanılırken belirsiz herhangi bir dişil isimden bahsedilirken “una” kullanılır.

Dişil KarakterTekil
Belirli Tanım EdatıLa
Belirsiz Tanım EdatıUna
İspanyolca Tanım Edatları : Dişil Tekil Tanım Edatları İspanyolca Dil Bilgisi Dilbilgisi

O zaman isimler bölümünde öğrendiğimiz dişil kelimeleri dişil belirli tanım edatlarıyla kullanalım.

La Chica : Kız

La Universidad : Üniversite

La Canción : Şarkı

La Televisión : Televizyon

La Lección: Ders

La Función :Görev

La Estación : Mevsim

La Operación : Operasyon

İsimleri çoğullaştırdığımızda tanım edatları da çoğullaşacaktır. Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz.

İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Tanım Edatları

İspanyolca İsim Çoğullaştırma

İspanyolca İsim Çoğullaştırma
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca İsim Çoğullaştırma

Şu ana kadar tekil isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarıyla birlikte nasıl kullanıldıklarını gördük. Bu başlık altında ise isimleri çoğullaştırmayı ve çoğullaşan isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarıyla nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. İspanyolca isim çoğullaştırma da iki genel kural vardır.

a. Kelimenin son harfi sesli ise “-s” eki alarak çoğul hale gelir.

perro: [ Köpek ]

perros : [ Köpekler ]

banco : [ Banka ]

bancos : [ Bankalar ]

b. Kelimenin son harfi sessiz ise “-es” eki alarak çoğul hale gelir.

Autor : Yazar

Autores : Yazarlar

Actor : Aktör

Actores : Aktörler

Ne öğrenmiştik ? İsimler kendilerine uyan tanım edatlarıyla kullanılırlar.

Eril çoğul tanım edatları aşağıda gösterilmiştir.

ErilÇoğul
Belirli Tanım EdatıLos
Belirsiz Tanım EdatıUnos
İspanyolca İsim Çoğullaştırma

Eğer herhangi bir köpek grubundan bahsediyorsanız [ Unos perros ]

Eğer belirli bir köpek grubundan bahsediyorsanız [ Los perros ]

Eğer herhangi bir banka grubundan bahsediyorsanız [ Unos bancos ]

Eğer belirli bir banka grubundan bahsediyorsanız [ Los bancos ]

O zaman isimler bölümünde öğrendiğimiz eril kelimeleri çoğullaştırıp, çoğul eril tanım edatlarıyla kullanalım.

Los Grupos : Gruplar

Los Libros : Kitaplar

Los Ejércitos : Ordular

Los Ordenadores : Bilgisayarlar

Los Autores : Yazarlar

Los Actores : Aktörler

Dişil çoğul tanım edatları aşağıda gösterilmiştir.

Dişil KarakterÇoğul
Belirli Tanım EdatıLas
Belirsiz Tanım EdatıUnas
İspanyolca İsim Çoğullaştırma

Las Chicas : Kızlar

Las Universidades : Üniversiteler

Las Canciones : Şarkılar

Las Televisiones : Televizyonlar

İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca İsim Çoğullaştırma

İspanyolca Şahıs Zamirleri

İspanyolca Şahış Zamirleri
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Şahış Zamirleri

İspanyolca Şahıs Zamirleri çok basittir.

Tekil kişi zamirleri

Yo : Ben

Tú: Sen

Él : O (Eril)

Ella : O (Dişil)

Usted : Siz

Tekil kişi zamirlerinde dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı “usted” zamirinin kullanımıdır. Eğer karşınızdaki kişiyi yeni tanıyorsanız veya resmi bir ortamda iseniz “tú” yerine “usted” zamirini kullanmalısınız.

Çoğul kişi zamirleri

Nosotros : Biz ( Eril) | Nosotras : Biz (Dişil)

Vosotros: Sizler( Eril) | Vosotras : Sizler (Dişil)

Ellos: Onlar (Eril)

Ellas : Onlar (Dişil)

Ustedes: Sizler

Çoğul kişi zamirlerinde dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı “ustedes” zamirinin kullanımıdır. Eğer karşınızdaki kişileri yeni tanıyorsanız veya resmi bir ortamda iseniz “vosotros/vosotras” yerine “ustedes” zamirini kullanmalısınız.

Ustedes resmi bir ortamda yada daha önce tanımadığınız kişiler “sizler ” diye hitap etmek için kullanılır.

İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Şahıs Zamirleri

İspanyolca Sıfatlar

İspanyolca Sıfatlar
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Sıfatlar

İsmi niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfat, en basit anlamda ismi sınırlandırır veya ona şekil verir. Bu başlık altında niteleme ve belirtme sıfatlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

İspanyolca Sıfatlar [Niteleme Sıfatları]

İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası özelliklerini gösteren sıfatlardır. Niteleme sıfatları isimlere sorulan “ Nasıl ?” sorusunun cevabıdır.
Bu durumda sıfat isimden sonra gelmektedir.

Bu durumda sıfat isimden sonra gelmektedir.

El perro blanco : Beyaz Köpek

Los perros blancos : Beyaz Köpekler

El banco rojo : Kırmızı Banka

Los bancos rojos : Kırmızı Bankalar

Sıfatlar bağlı oldukları isimlere uyarlar. İspanyol dilinde sıfatların isimlere uyum sağlamasında 2 temel durum geçerlidir.

a. Sıfat sadece ismin sayısına (tekilliğine ve çoğulluğuna) uyar veya

b. Sıfat hem ismin cinsine (eril ve dişil) hem de sayısına (tekilliğine ve çoğulluğuna) uyar.

Ispanyol dilinde “beyaz” sıfatının karşılığı “blanco” dur.
Bu anlamda “Beyaz ev”örneğini inceleyelim
Burada ilk bakmamız gereken ismin karakteridir. “La casa” dişil karakter taşımaktadır ve tekildir.

Blanco” sıfatı bu durumda kendini dişil cinse çevirecektir. “Blanca” olacaktır.
“Beyaz ev” – “La casa blanca” olacaktır.

ispanyolca sıfat
ispanyolca sıfat


Beyaz evler”örneğini inceleyelim;

Burada ilk bakmamız gereken ismin karakteridir.

La casas” dişil karakter taşımaktadır ve çoğuldur.

Blanco” sıfatı bu durumda kendini dişil cinse çevirip çoğullaşacaktır. . “Blancas” olacaktır.

“Beyaz evler” – “La casas blancas” olacaktır.

ispanyolca sıfat
ispanyolca sıfat

Zeki anlamına gelen “ Inteligente “ sıfatını inceleyelim; bu sıfat tekil eril ve tekil dişil karakterli isimlerde biçim değiştirmez.

Inteligente”, çoğul eril ve çoğul dişil karakterli isimlerde “Inteligentes” formuna dönüşür. Bu sıfat ismin sadece sayısına uymaktadır.

El perro inteligente : Zeki Köpek

Los perros inteligentes: Zeki Köpekler

La chica inteligente: Zeki Kız

Las chicas inteligentes: Zeki Kızlar

İsimlerin hem cinsine hem de sayısına uyan sıfatlar

Enojado : Kızgın

Bonito : Hoş

Malo :Kötü

Rico : Zengin

Gordo : Şişman

Corto : Kısa

Comico : Komik

Alto : Uzun
Bueno :lyi

Delgado : Zayıf
Guapo : Güzel

Feo : Çirkin
Pequeno : Küçük

Maravilloso : Muhteşem
Largo :Uzun

Bajo :Kısa

İsimlerin sadece sayısına uyan sıfatlar

Grande : Büyük

Resistente : Dayanıklı

Valiente : Cesur

Suave : Yumuşak

Amable : Nazik

Terrible : Korkunç

Pobre : Fakir

Elemental : Temel
Inteligente :Zeki

Feliz : Mutlu

Agradable : Hoş

Caliente : Sıcak
Constante : Sabit

Potente : Yetenekli

Desagradable : Hoş olmayan

Facil : Kolay

Firme : Sağlam

Dificil :Zor

Fuerte : Kuvvetli

Fiel : Sadık

Interesante : Enteresan

Puntual : Dakik

Noble : Ünlü

Impuntual : Dakik olmayan

Permanente : Sürekli

Real : Gerçek

Sutil : İnce

Util : Faydalı

İspanyolca Sıfatlar [Belirtme Sıfatları]

İsimleri; işaret, sayı, belgisizlik ve aitlik yönünden belirten sıfatlara belirtme sıfatları denir. Bu durumda sıfat isimden önce gelir ve ismin cinsine uyum sağlar. Yapı içerisinde tanım edatı kullanılmaz.

İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Sıfatlar

İspanyolca Geniş Zaman

İspanyolca Geniş Zaman
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Geniş Zaman

İspanyolca zamanlar konusu ispanyolca gramerin temelidir. İspanyolca zamanlar konusunda ilk öğrenmeniz gereken ispanyolca geniş zamandır. İspanyol diline yeni başlıyorsanız, kuracağınız cümleler geniş zaman ağırlıklı olacaktır. Kendinizi tanıtırken, bir kişiye genel sorular sorarken ya da kendinizle ilgili genel soruları cevaplarken bu zamanı kullanacaksınız.

Geniş zaman kişi perspektifinde;

• Kişinin genel özelliklerinin ifade edilmesinde kullanılır.

• Kişinin şu anda ya da sürekli yaptığı işlerin/eylemlerin ifade edilmesinde kullanılır.

Geniş zaman genel persfektifte;

• Genel durumları ve eylemleri ifade etmede kullanılır.

İspanyol dilinde kullanılan bütün fiiller üç çekimle sona ermektedir.

Bunlar sırasıyla “- ar”, ” -er”, “-ir” bitimlilerdir.

Örnek olarak gündelik hayatta en sık kullanılan fiillere bakalım.

Hablar (Konuşmak)

Amar (Sevmek)

Comer (Yemek yemek)

Beber (İçmek)

Vivir (Yaşamak)

İspanyol dilinde kullanacağınız bütün zamanlarda bu bilgi size referans olacaktır.

Geniş zaman kulanımda fiilin bittiği çekime göre fiile farklı ekler getirilmektedir.

İspanyol dilinde fiilin çekimi her şahışa göre farklı biçim almaktadır.

Yıllardır beyinlerimiz ingiliz dili tarafından yıkandığından bunu ilk bakışta kavramamız zor olabilir.

Olay aynen dilimizdeki fiil çekimi gibi gerçekleşir.

Sevmek fiili “Amar” idi.

Mesela geniş zaman kullanarak “sevmek” fiilini şahışlara uygulamak istediğinizde ne yaparsınız.

Öncelikle “sevmek” fiilinin mastar ekini çıkartırsınız.

Elinizde fiilin kökü olan “-sev” kalır.

Sonrada tüm şahışlar için bu fiili çekmeye başlarsınız.

Ben severim.

Sen seversin.

O sever.

Biz severiz.

Sizler seversiniz.

Onlar severler.

Bunu şimdi ispanyol dilinde gerçekleştirelim.

Öncelikle “sevmek” anlamına gelen “amar” fiilinin köküne ulaşalım.

“ar” ekini çıkartığımız takdirde köke ulaşırız.

Elinizde fiilin kökü olan “-am” kalır.

Aşağıda sunduğumuz tabloda geniş zaman içerisinde “-ar” bitimli fiillerin köklerine eklenecek olan ekler sunulmuştur.

AR bitimli fiil köklerine eklenecek ekler
o
as
a
amos
áis
an
İspanyolca Geniş Zaman

Elimizde bütün araçlar olduğuna göre şu işi bitirelim.

Amar
Amo
Amas
Ama
Amamos
Amáis
Aman
İspanyolca Geniş Zaman

İki önemli noktanın altını çizelim. Kullanacağımız zamana göre bu ekler değişmektedir. Yukarıdaki ekler sadece kurallı fiiller için geçerlidir.

İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Geniş Zaman

İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiiller

İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiil
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiil

İspanyolca Geniş Zaman Düzenli Fiiller

İspanyol dilinde kullanılan bütün fiiller üç çekimle sona ermektedir. Bunlar “- ar”, ” -er”, “-ir” bitimlilerdir. Şöyle düşünün her fiilinin sonundaki mastar eki ya “-ar” ya “-er” yada “-ir” olacaktır.

Aşağıda kurallı fiillerin bitimine göre geniş zamanda hangi çekim eklerinin kullanılması gerektiğine ilişkin önemli bir tablo var.

ARERIR
ooo
aseses
aee
amosemosimos
áiséisís
anenen
İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiillerin Çekimi

“er” Bitimli İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiiller

Adım 1: Fiilimizin hangi ek ile bittiğine bakarız ispanyol dilinde bütün fiiller “-ar”, “-er”,” -ir” eklerinden biriyle sonlanırlar.

Adım 2: Fiilin hangi ekle bittiğine bakarak genis zaman için gerekli çekimlerini ekleriz.

Elimizde “Comer” fiilinin olduğunu düşünelim.

“Yemek yemek” anlamına gelen “Comer” fiilini geniş zamanda kullanacağız.

Comer” fiili “er” ile sonlanmaktadır.

Elimizdeki bu bilgi bizi genis zamanda “er” bitimlilere eklenecek çekim eklerine götürecektir. Bunlar;

ER
o
es
e
emos
éis
en
İspanyolca Geniş Zaman -er bitimli Kurallı Fiillerin Çekimi

İzlenecek yeni adım ise fiilimizin köküne ulaşmak olacaktır.

Comer” fiilinin kökü “Com” olmaktadır.

Geniş zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

Comer
Como
Comes
Come
Comemos
Coméis
Comen
İspanyolca Geniş Zaman -er bitimli Kurallı Fiillerin Çekimi

Basit bir cümle kuralım mı ? Siempre , her zaman anlamına gelir.

Yo siempre como tres limones. : Ben her zaman üç limon yerim.

Cümleleri olumsuz hale getirmek için, fiilden önce “ no” ekini getiririz.
Yo no como tres limones. : Ben her zaman üç limon yemem.

“ir” Bitimli İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiiller

Adım 1: Fiilimizin hangi ek ile bittiğine bakarız. ispanyol dilinde bütün fiiller “-ar”, “-er”,”- ir” eklerinden biriyle sonlanırlar.

Adım 2: Fiilin hangi ekle bittiğine bakarak genis zaman için gerekli çekimleri ekleriz.

Elimizde “Abrir” fiilinin olduğunu düşünelim.

“Açmak” anlamına gelen “Abrir” fiilini geniş zaman içerisinde kullanacağız.

Abrir” fiili “ir” ile sonlanmaktadır.

Elimizdeki bu bilgi bizi geniş zamanda “ir” bitimlilere eklenecek çekim eklerine götürecektir. Bunlar;

IR
o
es
e
imos
ís
en
İspanyolca Geniş Zaman -ir bitimli Kurallı Fiillerin Çekimi

İzlenecek yeni adım ise fiilimizin köküne ulaşmak olacaktır.

Abrir” fiilinin kökü “Abr” olmaktadır. Geniş zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

Abrir
Abro
Abres
Abre
Abrimos
Abrís
Abren
İspanyolca Geniş Zaman -ir bitimli Kurallı Fiillerin Çekimi

Şimdi Türkiyede yaşadığımızı söyleyelim. Yapabilir misiniz? Korkuyor musunuz? Hadi.

Yo vivo en Mexico. : Ben Meksikada yaşarım

Hayır, Ben Türkiyede yaşarım diyeceksiniz.

Yo vivo en Turquía. : Ben Türkiye’de yaşarım.

Şimdi bu cümlelerin olumsuzlarını yapalım. Olumsuzunu yapmak için cümleye sadece bir “no” koyacaksınız.

Yo no vivo en Mexico. : Ben Meksikada yaşamıyorum.

Yo no vivo en Turquía. : Ben Türkiye’de yaşamıyorum.

“ar” Bitimli İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiiller

“-ar” eki dilimizdeki mek, -mak” ekine karşılık gelmektedir, “-ar” ekini fiilden çıkarttığımızda fiilin köküne ulaşırız.

Örneğin “Çalışmak’ fiilinden “-mak” ekini çıkarttığımızda “Çalış” kalır.

Şimdi çalışmak anlamına gelen “Trabajar” fiilinin köküne ulaşalım.

Trabajar” fiilinden “-ar” ekini çıkarttığımızda fiilin kökü olan “Trabaj” kalır.

Elimizdeki bu bilgi bizi genis zamanda “ar” bitimlilere eklenecek çekim eklerine götürecektir. Bunlar;

AR
o
as
a
amos
áis
an

İzlenecek yeni adım ise fiilimizin köküne ulaşmak olacaktır.

Trabajar” fiilinin kökü “Trabaj” olmaktadır. Geniş zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

Trabajar
Trabajo
Trabajas
Trabaja
Trabajamos
Trabajáis
Trabajan
Trabajar Fiili Çekimi

Hadi örnek cümle yazalım. Göreceksiniz çok basit.

Yo trabajo en la universidad. : Ben üniversitede çalışırım.
Tú trabajas en la escuela. : Sen okulda çalışırsın.

Cümleyi olumsuz hale getirmek için, fiilden önce “ no” ekini getiririz.
Yo no trabajo en la universidad. : Ben üniversitede çalışmam.
no trabajas en la escuela. : Sen okulda çalışmazsın.

İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiillerin çekimlerini öğrendiniz. İspanyolca geniş zaman düzensiz fiiller yada kuralsız filleri öğrenmek isterseniz tıklayın

İspanyolca geniş zaman kurallı fiillerin çekimlerinde ilerlemek istiyorsanız şu sitedeki alıştırmaları yapmanızı öneririm.

İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Fiiller

İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Fiiller
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Fiiller

İspanyolca A1 Gramer Konularına geniş zaman kuralsız fiiller ile devam ediyoruz. İspanyolca geniş zaman kuralsız fiillerin temel özelliği, bu fiillere çekim aşamasında belli bir ek grubu getirilememesidir.

Bu anlamda kuralsızlardır.

Çekimleri tamamen ezbere dayanmaktadır.

Geniş zamanla kullandığımız zaman tümleçleri aşağıda sunulmuştur.

Bu tümleçler, yüklem öncesinde ya da sonrasında kullanılabilirler.

İspanyolca geniş zaman kuralsız fiiller e-ie dönüşümü

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “ie” ye dönüşmektedir.

PensarQuererPreferir
PiensoQuieroPrefiero
PiensasQuieresPrefieres
PiensasQuierePrefiere
PensamosQueremosPreferimos
PensáisQueréisPreferís
PiensanQuierenPrefieren

İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Filler

İspanyolca geniş zaman kuralsız fiiller e-i dönüşümü

Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “i” ye dönüşmektedir.

Pedir : ( İstemek )

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

Kuralsız fiiller o-ue dönüşümü

Köklerinde “o” seslisi olan bazı fiillerin, tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul şahıs çekiminde bu ses “ue” ye dönüşmektedir.

Encontrar:( Bulmak )Encuentro / Encuentras / Encuentra / Encontramos / Encontráis / Encuentran]

Poder:( -ebilmek ) [ Puedo / Puedes / Puede / Podemos / Podéis / Pueden ]

Dormir:(Uyumak) [ Duermo / Duermes / Duerme / Dormimos / Dormís / Duermen ]

Kuralsız fiiller g dönüşümü

Bazı fiillerin birinci tekil şahıs çekiminde, sondaki seslinin önüne “g” eklenir.

Salir : ( Çıkmak ) [ Salgo / Sales / Sale / Salimos / Salís / Salen ]

Poner : ( Koymak ) [ Pongo / Pones / Pone / Ponemos / Ponéis / Ponen ]

Hacer : ( Yapmak ) [ Hago / Haces / Hace / Hacemos / Hacéis / Hacen ]

Kuralsız fiiller ig dönüşümü

Bazı fiillerin birinci tekil şahıs çekiminde “ig” dönüşümü yaşanır.

Traer : ( Getirmek ) [ Traigo / Traes / Trae / Traemos / Traéis / Traen ]

Oír : ( İşitmek ) [ Oigo / Oyes / Oye / Oímos / Oís / Oyen ]

Geniş Zaman Kuralsız Fiiller “go” Dönüşümü ve “e-ie” Dönüşümü

Birinci tekil çekimde fiil “go” dönüşümü yaşar. “2.tekil, 3. tekil ve 3. çoğul “ çekimlerinde kökteki “e” seslisi “ie” ye dönüşür.
Tener: (Sahip Olmak )[Tengo/Tienes/Tiene/Tenemos/Teneis/Tienen]

Venir: (Gelmek) [Vengo/Vienes/Viene/Venimos/Venis/Vienen]

Geniş Zaman Kuralsız Fiiller “go” Dönüşümü ve “e-i” Dönüşümü

Birinci tekil çekimde fiil “go” dönüşümü yaşar. Tekil şahıs çekimleri ve 3. çoğul çekiminde kökteki “e” seslisi “i” ye dönüşür.
Decir : ( Söylemek) [ Digo / Dices / Dice / Decimos / Decîs / Dicen ]

İspanyolca Geniş Zaman Kuralsız Fiillerin çekimlerini öğrendiniz mi?

İspanyolca Geniş Zaman Kurallı Fiiiller nasıl çekilir ?

Şimdi geniş zamanda öğrendiğiniz kuralsız fiil çekimleriyle ilgili alıştırma yapma zamanı.

İspanyolca Geniş Zaman Ser Estar

İspanyolca Geniş Zaman Ser Estar
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Geniş Zaman Ser Estar

İspanyolca A1 Gramer Konuları Geniş Zamanda ser estar konusuyla devam ediyoruz. İspanyol diline yeni başlıyorsanız, kuracağınız cümleler geniş zaman ağırlıklı olacaktır. İspanyolca geniş zamanda ser estar fiilerini kullanarak temel cümleleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. İspanyolca geniş zamanda ser estar fiillerinin kullanım alanlarını ve çekimlerini öğrenerek Dele A1 de hızlıca ilerleyebilirsiniz.

Kendinizi tanıtırken, bir kişiye genel sorular sorarken ya da kendinizle ilgili genel soruları cevaplarken bu zamanı kullanacaksınız.

Geniş zaman kişi perspektifinde;

• Kişinin genel özelliklerinin ifade edilmesinde kullanılır.

• Kişinin şu anda ya da sürekli yaptığı işlerin/eylemlerin ifade edilmesinde kullanılır.

Geniş zaman genel persfektifte;

• Genel durumları ve eylemleri ifade etmede kullanılır.

Geniş zamana kişi perspektifinden bakıldığında aşağıdaki örnekler verilebilir.

“Meksikalıyım”,

“Öğretmenim”,

“21 yaşındayım” ,

“Memurum”

Geniş zamana genel persfektiften bakıldığında aşağıdaki örnekler verilebilir.

• Dünya güneşin etrafında döner. • Su 100 derecede kaynar.

• Bu bir kitaptır.

İspanyolca Geniş Zaman Estar Fiili

İspanyolca Geniş Zaman Ser Estar konusunda sıra Estar fiilinde.

Estar” fiilini anlatmaya başlayabiliriz. En basit anlamda “Olmak” anlamına gelir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi geniş zamanda çekimi yapılır.

KişiEstar
YoEstoy
Estás
Él / Ella / UstedEstá
Nosotros /asEstamos
Vosotros / asEstáis
Ellos/Ellas/UstedesEstán

İspanyolca Geniş Zaman Estar Fiili

İspanyolca Geniş Zaman Estar Fiili Nerede Kullanılır ?

a- Bu fiili, bir kişiye hal hatır sorarken geniş zaman yapısında kullanırız.

¿Cómo está? : Nasılsınız ?

¿Cómo estás? : Nasılsın ?

b- – Bir kişinin ya da nesnenin yerini belirtmek için kullanırız. Bu kullanımın Türkçe çevirisi “-dır/dir/dur/dür” e denk gelmektedir.

La bolsa está en la escuela. : Çanta okuldadır.

Los vasos están en la mesa. : Bardaklar masadadır.

c – Bir kişiye ya da nesneye dair geçici bir durumu ifade etmek için kullanılır. Bu yapı fiilden sonra çoğunlukla sıfat getirilerek gerçekleştirilir. Sıfatın, isme uyum sağladığını her daim hatırlamalıyız.


Jose estâ enfermo : Jose hastadır.
Karla estâ enferma : Karla hastadır.

İspanyolca Geniş Zaman Ser Fiili

İspanyolca Geniş Zaman Ser Estar konusunda sıra Ser fiilinde. “Ser” fiilini anlatmaya başlayabiliriz. En basit anlamda “Olmak” anlamına gelir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi geniş zamanda çekimi yapılır.

KişiSer
YoSoy
Eres
Él / Ella / UstedEs
Nosotros /asSomos
Vosotros / asSois
Ellos/Ellas/UstedesSon

İspanyolca Geniş Zaman Ser Fiili

İspanyolca Geniş Zaman Ser Fiili Nerede Kullanılır?

a- Bir kişiyi ya da nesneyi tanımlamak için kullanılır.

Es un libro. : O bir kitaptır.

Es una casa. : O bir evdir.

b- Bir kişinin nereden olduğunu belirtmek için kullanılır.

Soy de Turquía. : Türkiyedenim.

Soy de España. : İspanyadanım.

c- Birşeyin hangi maddeden yapıldığını göstermek için kullanılır.

La caja es de carton. : Kutu kartondandır (Kutu kartondan yapılmıştır).
La cama es de madera.: Yatak tahtadandır (* Yatak tahtadan yapılmıştır).
El vaso es de vidrio. : Bardak camdandır (Bardak camdan yapılmıştır).

d- Bir şeyin/şeylerin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır.
La casa es de Jose.
Ev Jose’nindir.

e- Bir kişinin mesleğini ifade etmek için kullanılır.
Mi abuelo es diputado.
Benim büyük babam milletvekilidir.

f- Saat söylerken aşağıdaki yapı kullanılır.
Saat 1 için: “es la” yapısı kullanılır.


Es la una :1:00

Es la una y siete : 1:07

Diğer saatler için “ son las” yapısı kullanılır.


Son las dos :2:00

Son las dos y siete :2:07

g-Zamana ilişkin diğer cümleler içerisinde de kullanılır.


Es el jueves 31 de enero de 2013 (31.01.2013)

h-lsmi, bir diğer isme bağlar.
Jose es un hombre. : Jose bir adamdır.
El hombre es un humano.: Adam bir insandır.
El pâjaro es un animal. : Kuş bir hayvandır.
Mexico es un pals. : Meksika bir ülkedir

i- Sıfatı isme bağlar. Sıfat aşağıda göreceğiniz yapıyla ismi dolaylı yoldan etkiler. Bu yapı içerisinde sıfatların isimlere uyumu devam eder.
El libro es blanco. : Kitap beyazdır.
La casa es blanca. :Ev beyazdır.

j- İsim öbeğini sıfata bağlar. İsim öbeği, sıfat ve isimden oluşur.

Esta leccion es fâcil.: Bu ders basittir.

İspanyolca Edatlar

ispanyolca edat
İspanyolca A1 Gramer Konuları ispanyolca edat

İspanyolca A1 Gramer Konularına ispanyolca edatlar konusuyla devam ediyoruz.

de

İspanyolca “de” edatının tam karşılığı iyelik eki olan “-ün,-un -ın,-in” dir. İspanyolca edatlar konusunda ilk öğrenmeniz gereken edat budur.

La aplicación de Facebook : Facebook’un uygulaması

La casa de Mehmet : Mehmet’in evi

La cuenta de Emre : Emre’nin hesabı

El nombre de usuario : Kullanıcının adı

para

1- İspanyolca “para ” edatının dilimizdeki karşılığı “-için” dir. İspanyolca edatlar konusunda para ve por edatları arasında 20’ye yakın fark vardır. Burada sadece en temel olanlarını açıklayacağım.

Este regalo es para ti : Bu hediye senin içindir

La ciencia es para todos : Bilim herkes içindir

El narcisismo es malo para la salud : Narsisizm sağlık için kötüdür

2- İspanyolca “para ” edatının ikinci bir kullanım alanı “-e doğru/-e yönüne” ifadesidir.


para Madrid : Madrid’e doğru / Madrid yönüne

para Veracruz : Veracruz’a doğru / Veracruz yönüne

para la oficina : Ofise doğru

3-Zamana ilişkin ifadelerle kullanıldığında, o zamanın son nokta/limit olduğunu gösterir.


para el lunes : Pazartesiye kadar

para manana : Yarına kadar

por

1- İspanyolca “por ” edatının dilimizdeki karşılığı “-nedeniyle” dir. İspanyolca edatlar konusunda sıra geldi “por ” edatına.

por la lluvia : Yağış nedeniyle

por los precios : Fiyatlar nedeniyle

2-İkinci bir kullanım alanı “-tarafından” ifadesidir. Pasif yapılı cümlelerin içerisinde kullanılır.


por Federico Garcia Lorca : Federico Garcia Lorca tarafından
por Federico Fellini : Federico Fellini tarafından

3-Üçüncü bir kullanım alanı “-yoluyla” ifadesidir.

por correo electronico : Elektronik posta yoluyla

por la prensa : Basın yoluyla

4-Dördüncü bir kullanım alanı “-boyunca/süresince” ifadesidir.


por tres dias : Üç gün boyunca

por la noche : Gece boyunca

5-Beşinci kullanım alanında, temel birime göre bir sıklık durumu ifade edilmeye çalışılır.


una vez por semana : Haftada bir kere

tres veces por semana : Haftada üç kere

dos veces por semana : Haftada iki kere

80 kilometros por hora : Saatte 80 kilometre

el cinco por ciento : Yüzde beş

hay

1- İspanyolca “hay ” edatı bir şeyin varlığını belirtmek için kullanılır. İspanyolca edatlar konusunda “hay” önemli bir yer tutar. İngilizcedeki “there is” yapısının karşılığıdır.

Hay un libro. : Bir kitap var.

Hay una casa. : Bir ev var.

2-Bir şeylerin varlığını belirtmek için aşağıdaki yapılar kullanılır.


Hay+ unos/unas/+isim (çoğul) Hay+isim (çoğul)


Hay unas mesas : Masalar var.
Hay mesas : Masalar var.
Hay unos libros : Kitaplar var
Hay libros : Kitaplar var.

en

İspanyolca “en ” edatının dilimizdeki karşılığı “-de, da” dır.

en la libreria : Kitapçıda

en la casa : Evde

en el jardin : Bahçede

en la pared : Duvarda

en el banco : Bankada

en la mesa : Masada

en la escuela : Okulda

en la universidad : Üniversitede

en la biblioteca : Kütüphanede

en el parque : Parkta

a

1- İspanyolca “a” edatı en basit anlamda yönelme eki ( -a, -e) olarak çevirebiliriz.

a la universidad : Üniversiteye

a Turquía : Türkiye’ye

2-Saat ve zaman belirtmek için kullanılır.


Te espero a las dos.: Seni saat 2’de beklerim.

Te espero a las diez.: Seni 10’da beklerim.

3-Cümlede dolaylı tümleç kullanıldığında bu edatı kullanırız.


Emre compra un regalo a su amigo.: Emre arkadaşına bir hediye alır.
Emre da un libro a su madre. : Emre annesine bir kitap verir.

con

İspanyolca “con” edatı dilimizdeki karşılığı “-ile” dir.

con Google : Google ile

con el coche : Araba ile

con agua : Su ile

con paciencia : Sabır ile

con mis amigos en Facebook : Facebook’da arkadaşlarımla

contra

İspanyolca bu edatın dilimizdeki karşılığı “-karşı” dır.

contra el racismo : Irkçılığa karşı

contra la corrupción : Rüşvete karşı

sin

İspanyolca sin edatının karşılığı “-siz, -sız” dir.

sin agua : Susuz

sin trabajo : İş olmaksızın

İspanyolca Gelecek Zaman

İspanyolca Gelecek Zaman
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Gelecek Zaman

İspanyol dilinde gelecek zamanı anlatmaya başlıyoruz. Güzel haber, tüm kurallı fiillere aynı ekleri getireceksiniz. Nasıl ?

Çekim Ekleri
é
ás
á
emos
éis
án
İspanyolca A1 Gramer Konuları

İspanyolca Gelecek Zaman

İlginç haber; çekim eklerini kökün üzerine değil fiilin üzerine getireceksiniz.

Nasıl ?

Vivir” (Yaşamak) fiilini ele alalım:

Köke ulaşma derdi bitiyor. Ekleri doğrudan fiilin üzerine getiriyoruz. TEKRAR EDİYORUM FİİLİN ÜZERİNE !

Vivir
Viviré
Vivirás
Vivirá
Viviremos
Viviréis
Vivirán
İspanyolca A1 Gramer Konuları

İspanyolca Gelecek Zaman

Unutulmaması gereken nokta kurallı fiilin hangi ekle bittiği önem taşımamaktadır. Hadi biraz örnek yapalım!

” Amar ” (Sevmek) fiilini gelecek zamanda çekelim. Fiilin doğrudan kendisini alıp, eklerimizi yerleştiriyoruz.

Amar
Amaré
Amarás
Amará
Amaremos
Amaréis
Amarán
İspanyolca A1 Gramer Konuları

İspanyolca Gelecek Zaman Kuralsız Fiiller

İspanyolca Gelecek Zaman Kuralsız Fiiller
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Gelecek Zaman Kuralsız Fiiller

İspanyolca Gelecek Zaman Kuralsız Fiiller konusuna hoş geldiniz. İspanyolca Gelecek Zaman Kuralsız Fiiller için tek bilmeniz gereken şey ilgili fiilin bu zamanda aldığı yeni haldir. İspanyolca Gelecek Zaman kurallı fiillerin çekiminde kullanılan ekler, bu yeni hallerin üzerine gelecektir. Biraz odaklanırsanız hemen duruma adapte olabilirsiniz.

“e” düşmesi

caber…….cabr

poder……..podr

saber……..sabr

querer…….querr

haber……..habr

çift harf düşmesi

hacer…..har

decir……dir

ikili kuralsızlık

poner……pondr

salir…….saldr

tener……..tendr

valer…….valdr

venir……..vendr

HacerDecir
HaréDiré
HarásDirás
HaráDirá
HaremosDiremos
HaréisDiréis
HaránDirán
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Çekim eklerini kökün üzerine değil fiilin üzerine getiriyoruz. Basit değil mi ?

QuererSaber
QuerréSabré
QuerrásSabrás
QuerráSabrá
QuerremosSabremos
QuerréisSabréis
QuerránSabrán
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Not: “ser” ve “estar” kardeşleri unutmadık. Bu çekimlerimiz “ser” ve “estar” hayranları için geliyor.

SerEstar
SeréEstaré
SerásEstarás
SeráEstará
SeremosEstaremos
SeréisEstaréis
SeránEstarán
İspanyolca A1 Gramer Konuları

İspanyolca Ulaç

ispanyolca ulaç
İspanyolca A1 Gramer Konuları ispanyolca ulaç

Kurallı Fiiller

Ulaç, en basit anlamda devam etmekte olan eylemi gösterir.

Aşağıda kurallı çekimler için geçerli ekler verilmiştir.

ArErIr
-ando-iendo-iendo
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Aşağıda bazı kurallı fiillerin çekimleri sunulmuştur. Fiillerimizin mastar ekleri çıkarıldıktan sonra uygun düşen ulaç eklerini köke yerleştirmekteyiz.

CaminarBeberVivir
CaminandoBebiendoViviendo
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Kuralsız Fiiller

Ulaç konusunda da beklediğiniz üzere kuralsız fiiller vardır.

Aşağıda en sık kullanılan kuralsız fiiller için gerekli çekimler sunulmuştur.

İlk kuralsız grup “e:i ve o:u” değişimlerinden kaynaklanmaktadır.

servir…….sirviendo

pedir……..pidiendo

decir……..diciendo

dormir…….durmiendo

morir……..muriendo

poder……..pudiendo

İkinci grup özel değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

caer…..cayendo

creer……creyendo

huir……huyendo

ir…….yendo

oir……..oyendo

traer…….trayendo

leer……..leyendo

İspanyolca Ulaç nerelerde kullanılacaktır?

1- Eylemin nasıl yapıldığını gösterir.

El hombre llego corriendo : Adam koşarak geldi.

Başak me lo pidio llorando : Başak benden bunu ağlayarak istedi

Emre me dijo llorando : Emre ağlayarak bana söyledi

2-“Estar” fiilinin geniş zamandaki çekimlerini, bir ulaç ile kullandığımızda dilimizde şimdiki zamana karşılık gelen “-yor” ekini fiile eklemiş oluruz. İspanyolca şimdiki zaman konusunda görüp şok olacaksınız.

İspanyolca Ortaç

ispanyolca ortaç
İspanyolca A1 Gramer Konuları ispanyolca ortaç

Ortaç , sıfat fiil anlamına gelir. Fiil’e -miş takısını kazandırır.

Kurallı çekimlere getirilecek ekler aşağıdaki gibidir.

ArErIr
-ado-ido-ido
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Kurallı çekimleri aşağıdaki gibidir.

CaminarBeberVivir
CaminadoBebidoVivido
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Kuralsız formlar aşağıdaki gibidir.

abrir…….abierto

cubrir……..cubierto

decir……..dicho

escribir…….escrito

hacer……..hecho

morir……..muerto

poner…..puesto

ver……visto

volver……vuelto

İspanyolca Bağlaç

ispanyolca baglac
ispanyolca baglac

İspanyol dilinde 2 bağlaç vardır. Bu bağlaçlar “y” ve “o” dur. İspanyolca bağlaçları öğrenmek 1 dakikanızı alır.

İspanyolca y Bağlacı

İspanyolca y bağlacı dilimizdeki “ve” bağlacının karşılığıdır.

Engin y Emre son hermanos. : Engin ve Emre kardeştirler.

Lilia es alta y delgada. : Lilia, uzun ve zayıftır.

Bağlaçtan sonra gelen kelime “i” ya da hi” ile başlarsa,  bağlaç “e” ye dönüşür.

Economia e Historia : İktisat ve Tarih

Otono e lnvierno : Sonbahar ve Kış

Francia e Inglaterra : Fransa ve İngiltere

İspanyolca o Bağlacı

İspanyolca o bağlacı dilimizdeki “[veya] [ya da] ” bağlacının karşılığıdır.

España o Turquía : İspanya veya Türkiye

Engin o Emre : Engin veya Emre

Bağlaçtan sonra gelen kelime “o” ile başlarsa, bağlaç “u” ya dönüşür.

Plata u Oro  : Gümüş ya da altın

Septiembre u Octubre  : Eylül ya da Ekim

İspanyolca Soru Zamirleri

ispanyolca soru zamirleri
İspanyolca A1 Gramer Konuları ispanyolca soru zamirleri

İspanyolca soru zamirleri günlük yaşamda sıklıkla kullanılır.

Qué ? ” [ Ne ? ] edatı

Bu zamir kişiden kişiye değişmez

¿Qué lee ? : Ne okur ?

¿Qué haces ? : Ne yaparsın?

“¿Quién ? / ¿Quiénes ? ” : [ Kim ? / Kimler ? ] edatı :

Bu zamir tekil ve çoğul kişiye göre biçim değiştirir. Tekil kişilerde “¿Quién?”, çoğul kişilerde “¿Quiénes?” kullanılır.

¿Quién viene ? : Kim gelecek ?

¿Quiénes vienen ? : Kimler gelecekler ?

“¿Quién ? / ¿Quiénes ? ” : [ Kim ? / Kimler ? ] edatı :

Bu zamir tekil ve çoğul kişiye(nesneye) göre biçim değiştirir.

Tekil kişilerde “¿Cuál?”, çoğul kişilerde “¿Cuáles?” kullanılır.

¿Cuál es tu hermano ? : Hangisi senin kardeşin ?

¿Cuáles son tus hermanos ? : Hangileri senin kardeşlerin ?

İspanyolca Zarflar

İspanyolca Zarflar
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Zarflar

İspanyolca zarflar ispanyol dilinin temel taşlarındandır. Zira bu zarflar olmadan soru soramazsanız. 2 dakikanınızı ayırın ve ispanyolca zarfları öğrenin.

Cómo ? : Nasıl

¿Cómo te sientes ? : Nasıl hissedersin ?

Me siento bien: İyi hissederim.
Me siento mal: Kötü hissederim.

¿Cómo canta Juan ? : Juan nasıl şarkı söyler ?

Juan canta bien: Juan, iyi şarkı söyler.
Juan canta mal: Juan, kötü şarkı söyler.

Cuándo? : Ne Zaman

¿ Cuándo llegas ? : Ne zaman varırsın ?
Llego hoy.: Bugün varırım.
Llego antes. : Önceden varırım
Llego despues. : Sonradan varırım
Llego temprano. : Erken varırım.

Dónde ? : Nerede

¿ Dónde vives ? : Nerede yaşarsın ?

Vivo aqui.: Burada yaşarım.

Cuánto ? : Ne kadar

¿ Cuánto bebes ? : Ne kadar içersin ?

Bebo mucho. : Çok içerim
Bebo poco. : Az içerim
Bebo bastante. : Yeterince içerim
Bebo demasiado. : Çok fazla içerim.

¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? : Dünyada kaç dil konuşulur ?

¿Cuántos árboles hay en nuestro planeta? : Gezegenimizde kaç ağaç var ?

İspanyolca Şimdiki Zaman

İspanyolca Şimdiki Zaman
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Şimdiki Zaman

“Estar” fiilinin geniş zamandaki çekimlerini, bir ulaç ile kullandığımızda dilimizde şimdiki zamana karşılık gelen “-yor” ekini fiile eklemiş oluruz. Şu anda yaptığınız bir eylemden bahsederken bu yapıyı kullanabilirsiniz.İspanyolca şimdiki zaman kurulumu gerçekten çok basittir.

Estar” fiilinin çekimlerini hatırlayalım.

KişiEstar
YoEstoy
Estás
Él / Ella / UstedEstá
Nosotros /asEstamos
Vosotros / asEstáis
Ellos/Ellas/UstedesEstán
İspanyolca A1 Gramer Konuları

Ulaç kurallı çekimleri hatırlayalım.

ArErIr
-ando-iendo-iendo
İspanyolca A1 Gramer Konuları

“Beber” fiilini bu yapı içerisinde görelim.

Estoy bebiendo. : İçiyorum.

Estás bebiendo. : İçiyorsun.

“Vivir” fiilini bu yapı içerisinde görelim.

Estoy viviendo. : Yaşıyorum.

Estás viviendo. : Yaşıyorsun.

“Pensar”fiilini bu yapı içerisinde görelim.

Estoy pensando. : Düşünüyorum.

“Aprender” fiilini bu yapı içerisinde görelim.

Estoy aprendiendo turco. :Türkçe öğreniyorum.

Filiz estâ aprendiendo espanol en Madrid :Filiz, Madrid’de İspanyolca öğreniyor.

İspanyolca Basit Gelecek Zaman

İspanyolca Basit Gelecek Zaman
İspanyolca A1 Gramer Konuları İspanyolca Basit Gelecek Zaman

İspanyolca A1 Gramer Konularını ispanyolca basit gelecek zaman ile devam ediyoruz.

“Ir” fiilinin geniş zamandaki çekimlerini “a + fiil” ile birleştirdiğimizde fiili gelecek zamanda ifade etmiş oluruz. Bu yapıyla fiil “-ecek, -acak” ekiyle çekimlenmiş olur.

“Comer” fiilini bu yapı içerisinde görelim.

Voy a comer. : Yemek yiyeceğim.

Vamos a comer. : Yemek yiyeceğiz.

Emre Yılmaz va a comer : Emre Yılmaz yemek yiyecek.

Mürsel Yılmaz va a comer : Mürsel Yılmaz yemek yiyecek.

“Hacer” fiilini bu yapı içerisinde görelim.

Voy a hacer. : Yapacağım.

Vas a hacer. : Yapacaksın.

İspanyolca A1 Gramer Konularını tamamladınız.

İspanyolca A1 Gramer Konularını, İspanyolca A1 bölümündeki kelime çalışmalarıyla tamamlayabilirsiniz. İspanyolca A1 Gramer Konularını aynı zamanda İspanyolca A2 sayfasındaki metin çalışmalarıyla destekleyebilirsiniz. İspanyolca A1 Gramer Konularını sürekli tekrar edin. İspanyolca A1 Gramer Konularıyla ilgili sorunuz olursa sorabilirsiniz.

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 4.5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 569929

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün