ispanyol dilinde kullanılan bütün fiiller üç çekimle sona ermektedir. Bunlar “- ar”, ” -er”, “-ir” bitimlilerdir.

Aşağıda kurallı fiillerin bitimine göre hangi çekim eklerinin kullanılması gerektiğine ilişkin önemli bir tablo var.

ARERIR
ooo
aseses
aee
amosemosimos
áiséisís
anenen

Adım 1: Fiilimizin hangi ek ile bittiğine bakarız ispanyol dilinde bütün fiiller “-ar”, “-er”,” -ir” eklerinden biriyle sonlanırlar.

Adım 2: Fiilin hangi ekle bittiğine bakarak genis zaman için gerekli çekimlerini ekleriz.

Elimizde “Comer” fiilinin olduğunu düşünelim.”Yemek yemek” anlamına gelen “Comer” fiilini genis zamanda kullanacağız. “Comer” fiili “er” ile sonlanmaktadır.Elimizdeki bu bilgi bizi genis zamanda “er” bitimlilere eklenecek çekim eklerine götürecektir.Bunlar;

ER
o
es
e
emos
éis
en

İzlenecek yeni adım ise fiilimizin köküne ulaşmak olacaktır. “Comer” fiilinin kökü “Com” olmaktadır. genis zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

Comer
Como
Comes
Come
Comemos
Coméis
Comen

Ad?m 1: Fiilimizin hangi ek ile bittiğine bakarız. ispanyol dilinde bütün fiiller “-ar”, “-er”,”- ir” eklerinden biriyle sonlanırlar.

Ad?m2: Fiilin hangi ekle bittiğine bakarak genis zaman için gerekli çekimleri ekleriz.

Elimizde “Abrir” fiilinin olduğunu düşünelim.”Açmak” anlamına gelen “Abrir” fiilini genis zaman içerisinde kullanacağız. “Abrir” fiili “ir” ile sonlanmaktadır.Elimizdeki bu bilgi bizi genis zamanda “ir” bitimlilere eklenecek ?ekim eklerine götürecektir.Bunlar;

IR
o
es
e
imos
ís
en

izlenecek yeni adım ise fiilimizin köküne ulaşmak olacaktır. “Abrir” fiilinin kökü “Abr” olmaktadır. genis zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

Abrir
Abro
Abres
Abre
Abrimos
Abrís
Abren