Global Değer Zincirleri

Global değer zincirleri nedir konusuna odaklanan ispanyolca A2 metin çalışmasıdır. Şu metinden faydalandım. Global değer zincirleri konusunda ülkemizde çok az çalışma yapılmış olması ilgi çekicidir

Global Değer Zincirleri
Global Değer Zincirleri

Türkçe Çeviri

Global değer zincirleri nedir ve neden önemlidirler?

Global değer zincirleri (GVC), firmaların üretim süreçlerinin tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve müşteri hizmetlerine kadar uzanan geniş bir faaliyet yelpazesini tanımlamak için kullanılır. Bu faaliyetler belirli bir coğrafi konumda aynı şirket tarafından veya farklı yerlerde farklı şirketler tarafından gerçekleştirilebilir. Bir şirketin uluslararası rekabet gücü, yerel koşulların ve iş stratejisinin merkezi unsurlar olduğu rekabet avantajıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Peña’ya göre, bu avantajlar arasında şunlar yer alıyor:

Şirketin genel stratejisi

Şirketler ve kurumlar arasındaki ağlar ve bağlantılar

Organizasyonel esneklik, bilgi yönetimi

Yeni teknolojiler

Ürün ve hizmetlerin standardizasyonu

Geçen yüzyılın yetmişli yıllarından beri ulusötesi sermayenin egemenliğine tanık olduk. Keynesçiliğin tarihsel sınırları, kapitalist üretimin geniş uluslararasılaşma süreciyle birlikte, finans kapitalin küresel ölçekte egemenliğine katkıda bulundu. Ticaret liberalizasyonu ve küresel bağlantıların artması, son kırk yılda uluslararası ekonomik sahneye damgasını vurdu.

Değer zincirleri, yetmişli yıllarda başlayan tarihsel değişim sürecinin –kriz, bilgi devrimi ve neoliberalizmin– doğal sonuçlarından biridir; küresel şirketin kazandığı yeni rol aracılığıyla ekonomik faaliyetleri karşılaştırmalı ve rekabetçi avantaj sağlayan alanlara yayan yapısal bir küreselleşme biçimidir

İspanyolca Metin

¿Qué son las cadenas de valor mundiales y por qué son importantes?

Las cadenas globales de valor (CGV) se definen como un rango amplio de actividades que llevan a cabo las firmas en sus procesos de producción y que van desde diseño, producción, mercadeo, distribución y servicio al cliente. La competitividad internacional de la empresa está indisolublemente ligada a la ventaja competitiva, donde las circunstancias locales y la estrategia empresarial constituyen los elementos centrales. Según Peña , entre estas ventajas se encuentran:

La estrategia global de la empresa
Las redes y vínculos entre empresas e instituciones
La flexibilidad organizacional, la gestión de conocimientos
Las nuevas tecnologías
La estandarización de los productos y servicios

Desde los años setenta del pasado siglo se asiste al dominio del capital transnacional. Los límites históricos del keynesianismo, unido al amplio proceso de internacionalización de la producción capitalista, coadyuvaron hacia el dominio del capital financiero a escala global. La apertura comercial e interconexión global han signado el escenario económico internacional durante las últimas cuatro décadas.

Las cadenas de valor son uno de los corolarios del proceso de cambio histórico iniciado en los años setenta –crisis, revolución informática y neoliberalismo–, es una forma estructural de la globalización que a través del nuevo rol que adquiere la empresa global, asigna actividades económicas en diferentes espacios en función de las ventajas comparativas y competitivas que estos espacios ofrecen.

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 2

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün