LEY LERDO Nedir

Ankara DTCF İspanyolca bölümünden yeni transferimiz Sait Yılmaz muhteşem çevirilerle bizi büyülemeye devam ediyor. Ley lerdo konusunda wikipedia’dan çok temiz bir çeviriyle karşımıza çıkıyor.

ley lerdo nedir
ley lerdo nedir

DELE A2 Metin Çalışması

Bu metin içinde şu kelimelerin ispanyolca karşılıklarını öğreneceksiniz.

Meksika

Kanun

Kilise

Yabancı

Siyasi liberalizm

Kapitalist rejim

LEY LERDO Nedir Türkçe Çeviri

LEY LERDO Nedir Giriş

Ley Lerdo, resmen Sivil ve Dini Kurumların Sahip Olduğu Kırsal ve Kentsel Mülklere El Koyma Yasası, 25 Haziran 1856‘da Meksika‘da ilan edildi. Ülkedeki mülkün özelliklerinden biri, sömürge döneminden beri, kilisenin elinde toprağın birikmesiydi. Bu toprakların çoğu hiçbir şey üretmeyen Ölü Eller Malları olarak biliniyordu. Kanunun asıl amacı bu mülkleri ortadan kaldırmaktı. Bu şekilde, Kilise veya kurumların sahip olduğu taşınmaz malların kişilere satılması gerektiği kararlaştırıldı. Kısa vadede, ekonomik sonuçların yanı sıra, bu yasal düzenleme Reform Savaşının patlak vermesinin sebeplerinden biriydi.

LEY LERDO Nedir Wiki

Ley Lerdo, başkan vekili Miguel Lerdo de Tejada tarafından 25 Haziran 1856 tarihinde düzenlenen Meksika’daki Sivil ve Dini Kurumların Kırsal ve Kentsel Mülklerinin Haczi Yasası’nın anılan ismidir.

Yasanın, Amerika’nın kırsal orta kesimine benzer, gelişmek isteyen bir kırsal orta kesim yaratmak; Devlet’in kamu maliyesini yeniden  yapılandırmak, ulusun büyümesi ve refahı için büyük engel teşkil eden şeylerden biri olan gayrimenkul mülklerin (‘‘ölü ellerin mülkleri’’ olarak da bilinir) büyük bir kısmının devredilememesi veya işlem görememesi sorununu ortadan kaldırarak ekonomiyi yeniden yapılandırmak gibi amaçları vardı.

Kilisenin ve sivil kurumların çok sayıda gayrimenkule sahip olması karşısında hükümet piyasayı canlandırmak ve vergi elde etmek amacıyla bu mülklerin özel kişilere satışını kapsayan yasayı yayımladı. Lerdo Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra dini grupların yanısıra sivil kurumların da faaliyetleri için gerekli olan gayrimenkuller dışında mülk edinmeleri yasaklandı. Bu yasa, mülklerin çoğu yabancıların elinde kalmasına ve sonraki yıllarda ‘‘Latifundio’’ olarak tabir edilen büyük mülklerin oluşmasına yol açtı, ki bu durum ‘‘Meksika Devrimi’ne’’ hatta ‘‘Zapatista Hareketi’ne’’ öncülük eden muhalefetin oluşmasındaki temel sebeplerden biridir. Bu yasa, siyasi liberalizm ile uyumluluk gösteren, 19.yüzyılın ikinci yarısında Meksika’daki kapitalist rejimin denetiminde, sosyal ve politik yapıları modernleştirmeyi amaçlayan ‘‘Reform Yasaları’’ olarak anılan yasaların bir kısmını oluşturuyordu.

LEY LERDO Nedir İspanyolca Metin

La Ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Miguel Lerdo de Tejada.

La ley tenía como objetivos crear una clase media rural que, similar a la clase media rural estadounidense , tuviera deseos de desarrollarse; sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía al eliminar lo que, de acuerdo con lo estipulado al principio de la ley Lerdo por Ignacio Comonfort, representaba uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la cuidad publica: la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad a raíz. También conocidos como “bienes en manos muertas”.

Ante la gran cantidad de bienes inmuebles en poder de la Iglesia católica y de las corporaciones civiles, el gobierno decretó su venta a particulares para fomentar el mercado y, al mismo tiempo, obtener ingresos provenientes de los impuestos de compra-venta. Tanto los grupos religiosos como las corporaciones civiles tuvieron prohibido adquirir bienes raíces a partir de la promulgación de la Ley Lerdo, a excepción de aquellos que fuesen estrictamente necesarios para sus actividades. Esta ley tuvo como consecuencia que muchas de las fincas quedaran en manos de extranjeros y dieran origen a los latifundios de años posteriores, siendo uno de los principales motivos de inconformidad que darían lugar a la Revolución mexicana, especialmente del movimiento zapatista.

Esta ley formó parte de las llamadas Leyes de Reforma que pretendían modernizar las estructuras políticas y sociales de México, en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el establecimiento del sistema capitalista en México, acorde al liberalismo político.

Test

¿Cuál fue el objetivo principal de la Ley Lerdo en México?
a) Fomentar la propiedad privada
b) Redistribuir la tierra
c) Limitar el poder de la Iglesia

¿Cuál fue uno de los antecedentes que llevó a la promulgación de la Ley Lerdo?
a) La independencia de México
b) La Guerra de Reforma
c) La Revolución Mexicana

¿En qué consistía la Ley Lerdo?
a) Expropiar las propiedades de la aristocracia
b) Prohibir la venta de tierras rurales
c) Obligar a la Iglesia a vender sus propiedades

¿Cuál fue una de las consecuencias económicas de la Ley Lerdo?
a) Aumento de la producción agrícola
b) Crecimiento del sector industrial
c) Estancamiento del mercado inmobiliario

¿Qué papel jugó la Iglesia en la implementación de la Ley Lerdo?
a) Se opuso firmemente a la ley
b) Colaboró activamente en su aplicación
c) No tuvo ninguna influencia en el proceso

LEY LERDO Nedir LEY LERDO Nedir LEY LERDO Nedir

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 0 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 0

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün