Stack Memory Storage Nedir

Yıllardır kafanızı karıştıran soruya cevap veriyoruz stack memory storage nedir ne nasıl kullanılır ? DELE A2 metin çalışmasında ufkunuzu yine açıyoruz. Çatal bıçak gibi kelimeler yerine uzun kompozisyon yazabileceğiniz metinlere odaklanıyoruz. Stack Memory Storage Nedir ? Kaynak

Stack Memory Storage
Stack Memory Storage

DELE A2 Metin Çalışması

Bu metin içinde şu kelimelerin ispanyolca karşılıklarını öğreneceksiniz.

Almacenamiento – Depolama
Memoria – Bellek
Variable – Değişken
Contrato – Sözleşme
Estado – Durum
Disco duro – Sabit disk
Nodo – Düğüm
Persistente – Kalıcı
Descentralizado – Merkezi olmayan
Datos – Veriler
Global – Küresel
Local – Yerel
Método – Metot
Volátil – Geçici
RAM – RAM
Blockchain – Blok zinciri
Smart Contract – Akıllı sözleşme
Variable global – Küresel değişken
Variable local – Yerel değişken
Almacenamiento descentralizado – Merkezi olmayan depolama

Stack Memory Storage Nedir Türkçe Çeviri

Storage

Bu, blokzincir üzerinde kalıcı olarak saklanan tüm verileri ifade eder. Peki bu veriler nedir? Sözleşmemizin herhangi bir yöntem (sözleşme işlevi) dışında bildirilen değişkenlerini içerir ve buna Akıllı Sözleşmemizin DURUMU(state) denir. Bunu bilgisayarınızın sabit diskindeki veriler gibi düşünebilirsiniz, ancak bunlar blok zincirindedir, yani milyonlarca sabit disk veya diğer kalıcı depolama aygıtları (düğümler) arasında merkezi olmayan bir şekilde dağıtılmıştır.

Memory

Kalıcı olmayan verileri ifade eder, bunu bilgisayarınızın RAM’i gibi düşünün, aslında EVM’nin geçici belleğidir. Bu veriler nelerdir? Sözleşmemizin yerel bir kapsam (fonksiyon) içinde, yani sözleşmemizin bir işlevi içinde bildirilen değişkenleri içerir.

Stack Memory Storage Nedir İspanyolca Metin

Storage:
Hace referencia a todos los datos guardados permanentemente en la blockchain. ¿Pero cuáles son estos datos? Las variables de nuestro contrato que hayan sido declaradas en el scope global fuera de cualquier método (función del contrato), a esto se le denomina el ESTADO de nuestro Smart Contract. Puedes entenderlo como los datos del disco duro de tu ordenador, solo que están en la blockchain, esto es, descentralizados en millones de discos duros u otros dispositivos de almacenamiento persistente (nodos).

Memory

Hace referencia a los datos NO persistentes, piensa en ello como la memoria RAM de tu ordenador, de hecho es la memoria volátil de la EVM. ¿Cuáles son esos datos? Las variables de nuestro contrato que hayan sido declaradas dentro de un scope local, esto es, dentro de una función de nuestro contrato.

Test

¿Qué diferencias existen entre “storage” y “memory” en Solidity?
a) Ambos términos son sinónimos en Solidity.
b) “Storage” se utiliza para almacenar datos permanentes, mientras que “memory” es para datos temporales.
c) “Storage” se utiliza para datos numéricos, mientras que “memory” es para datos de texto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre “storage” en Solidity?
a) La asignación de memoria “storage” es gratuita y no consume gas.
b) Los datos almacenados en “storage” se borran automáticamente cuando se reinicia el contrato.
c) El acceso a los datos en “storage” es más rápido que en “memory”.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre “memory” en Solidity?
a) Los datos almacenados en “memory” persisten después de que finaliza la ejecución del contrato.
b) “Memory” se utiliza principalmente para almacenar contratos inteligentes en Solidity.
c) El acceso a los datos en “memory” es más lento que en “storage”.

¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al utilizar “storage” en Solidity?
a) El uso excesivo de “storage” puede aumentar significativamente los costos de gas.
b) “Storage” solo puede contener datos numéricos y no admite datos de tipo cadena.
c) Los datos almacenados en “storage” son inmutables y no se pueden modificar una vez escritos.

¿Cuál es el propósito principal de utilizar “memory” en Solidity?
a) Almacenar permanentemente los resultados de cálculos complejos en el contrato.
b) Mejorar la eficiencia del contrato al evitar el uso de almacenamiento en “storage”.
c) Facilitar la comunicación entre contratos inteligentes en la red Ethereum.

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 2

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün