Miktarsal Sıkılaştırma

Miktarsal sıkılaştırma, merkez bankalarının para arzını azaltmak için uyguladığı bir politikadır. Bu politika, genellikle enflasyonu kontrol etmek için kullanılır ve merkez bankaları para arzını azaltarak faiz oranlarını artırabilir. Böylece, insanların daha az para harcaması teşvik edilerek enflasyonun düşürülmesi amaçlanır. Wikipedia dan doğrudan çeviri yaparak güzel bir DELE A2 çalışması ortaya koyuyoruz. Bu çalışmada 30 yeni keleime öğreneceksiniz. Hadi iyisiniz. Miktarsal Sıkılaştırma nedir Miktarsal Sıkılaştırma neden kullanılır Miktarsal Sıkılaştırma sonuçları ne olur hepsinin cevabı bu sayfada. Bu da benim paranalizdeki yazım.

Miktarsal Sıkılaştırma nedir
Miktarsal Sıkılaştırma nedir Miktarsal Sıkılaştırma neden kullanılır Miktarsal Sıkılaştırma sonuçları ne olur

Yeni Kelimeler

valor – değer

dinero – para

contribuir – katkıda bulunmak

implementación – uygulama

proyectos – projeler

promoción – tanıtım

existente – mevcut

organización – kuruluş

investigaciones – araştırmalar

experimentos – deneyler

colaborar – işbirliği yapmak

investigadores – araştırmacılar

científicos – bilim adamları

diseñar – tasarlamak

implementar – hayata geçirmek

análisis – analiz

datos – veriler

interpretar – yorumlamak

resultados – sonuçlar

publicación – yayınlama

doctorado – doktora

campo – alan

historial – geçmiş

comprobado – kanıtlanmış

colaboración – işbirliği

equipo – takım

liquidez – likidite

masa monetaria – parasal taban

economía – ekonomi

ajuste – düzenleme

Türkçe Çeviri

Miktarsal sıkılaştırma (QT), ekonomideki likidite veya para arzı miktarını azaltmak için merkez bankaları tarafından uygulanan daraltıcı bir para politikası aracıdır. Bir merkez bankası, bilançosunda tuttuğu finansal varlıkları finansal piyasalarda satarak azaltarak niceliksel sıkılaştırmayı uygular, bu da varlık fiyatlarını düşürür ve faiz oranlarını yükseltir. QT, merkez bankasının varlık fiyatlarını artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için para yarattığı ve bunu varlık satın almak için kullandığı niceliksel genişlemenin (veya QE) tam tersidir.

Niceliksel genişleme, 2008 yılında başlayan Büyük Durgunluğa karşı koymak için büyük merkez bankaları tarafından kitlesel olarak uygulanmıştır. QT’nin temel amacı, enflasyonun yükselmesini önlemek için faiz oranlarını normalleştirmek (yani artırmak), paraya erişim maliyetini artırmak ve ekonomideki mal ve hizmet talebini azaltmaktır. QE gibi bu da daha önce hiç büyük ölçekte yapılmadı ve sonuçları henüz ortaya çıkmadı ya da incelenmedi. 2018’de Fed bilançosundaki borcun bir kısmını geri çekmeye başlayarak niceliksel sıkılaştırmaya başladı. 2019 yılında, QT’yi başlattıktan bir yıldan kısa bir süre sonra, Federal Rezerv de dahil olmak üzere merkez bankaları, kısa bir süre sonra olumsuz piyasa koşulları nedeniyle niceliksel sıkılaştırmayı sona erdirdi.

Miktarsal Sıkılaştırma neden kullanılır Miktarsal Sıkılaştırma sonuçları ne olur
Miktarsal Sıkılaştırma neden kullanılır Miktarsal Sıkılaştırma sonuçları ne olur

İspanyolca Metin

Contracción cuantitativa es una herramienta de política monetaria contractiva aplicada por los bancos centrales para disminuir la cantidad de liquidez o masa monetaria en la economía. Un banco central implementa un ajuste cuantitativo al reducir los activos financieros que tiene en su balance al venderlos en los mercados financieros, lo que reduce los precios de los activos y aumenta las tasas de interés.​ QT es lo contrario de flexibilización cuantitativa (o QE), donde el banco central imprime dinero y lo utiliza para comprar activos con el fin de aumentar los precios de los activos y estimular la economía. QT rara vez es utilizado por los bancos centrales, y solo se ha empleado después de períodos prolongados de estímulo tipo Greenspan put, donde la creación de demasiada liquidez del banco central ha llevado a un riesgo de inflación descontrolada.

La flexibilización cuantitativa fue aplicada masivamente por los principales bancos centrales para contrarrestar la Gran Recesión que comenzó en 2008.​ El objetivo principal de QT es normalizar (es decir, aumentar) las tasas de interés para evitar el aumento de la inflación, aumentando el costo de acceso al dinero y reduciendo la demanda de bienes y servicios en la economía. Al igual que QE nunca antes se había realizado a gran escala, y sus consecuencias aún no se han materializado ni estudiado.​ En 2018, la Reserva Federal comenzó a retirar parte de la deuda en su hoja de balance, comenzando el ajuste cuantitativo. En 2019, menos de un año después de iniciar QT, los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, pusieron fin al ajuste cuantitativo debido a las condiciones negativas del mercado que se produjeron poco después.

Miktarsal Sıkılaştırma Test Test

 • valor kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Değer
  • B) Kıymet
  • C) Fiyat
  • D) Ücret
 • dinero kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Altın
  • B) Nakit
  • C) Banknot
  • D) Kredi kartı
 • contribuir kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Desteklemek
  • B) Yönetmek
  • C) Yaratmak
  • D) Geliştirmek
 • implementación kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) İşletme
  • B) Uygulama
  • C) Planlama
  • D) Analiz
 • proyectos kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Projeler
  • B) İşletmeler
  • C) Şirketler
  • D) Ekipler
 • promoción kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Teşvik
  • B) İşbirliği
  • C) Tanıtım
  • D) Yönetim
 • existentes kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Mevcut
  • B) İleri
  • C) Özgün
  • D) Yeni
 • organización kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Kurum
  • B) Yönetim
  • C) Departman
  • D) Şirket
 • investigaciones kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Araştırmalar
  • B) Raporlar
  • C) Veritabanları
  • D) İşlem kayıtları
 • experimentos kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Deneyler
  • B) Testler
  • C) Ölçümler
  • D) Analizler
 • colaborar kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) İşbirliği yapmak
  • B) Tartışmak
  • C) Yönetmek
  • D) Uygulamak
 • investigadores kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Araştırmacılar
  • B) Geliştiriciler
  • C) Yöneticiler
  • D) Analistler
 • científicos kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Bilim adamları
  • B) Yöneticiler
  • C) Araştırmacılar
  • D) Geliştiriciler
 • diseñar kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Planlamak
  • B) Tasarlamak
  • C) Üretmek
  • D) Satmak
 • implementar kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) İşletmek
  • B) Uygulamak
  • C) Analiz etmek
  • D) Planlamak
 • análisis kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Analiz
  • B) Planlama
  • C) Uygulama
  • D) İşletme
 • datos kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Veriler
  • B) Dosyalar
  • C) Raporlar
  • D) İşlemler
 • interpretar kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Değerlendirmek
  • B) Yorumlamak
  • C) Analiz etmek
  • D) Uygulamak
 • resultados kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Sonuçlar
  • B) Veriler
  • C) Dosyalar
  • D) Analizler
 • publicación kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Yayınlama
  • B) Paylaşım
  • C) Tanıtım
  • D) Promosyon
 • doctorado kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Yüksek lisans
  • B) Doktora
  • C) Lisans
  • D) Ön lisans
 • campo kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Alan
  • B) Departman
  • C) İşletme
  • D) Fabrika
 • historial kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Geçmiş
  • B) Şimdiki zaman
  • C) Gelecek
  • D) İleri
 • comprobado kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Kanıtlanmış
  • B) Özgün
  • C) Yeni
  • D) İleri
 • colaboración kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) İşbirliği
  • B) Planlama
  • C) Uygulama
  • D) Analiz
 • equipo kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Takım
  • B) Departman
  • C) Şirket
  • D) İşletme
 • liquidez kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Likidite
  • B) Kârlılık
  • C) Verimlilik
  • D) Öz sermaye
 • masa monetaria kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Parasal taban
  • B) Maliyet hesaplama
  • C) İşletme sermayesi
  • D) Yatırım portföyü
 • economía kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Ekonomi
  • B) Yönetim
  • C) Planlama
  • D) Analiz
 • ajuste kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
  • A) Düzenleme
  • B) Yönetim
  • C) Planlama
  • D) Analiz

Miktarsal Sıkılaştırma Test 2

¿Qué es la contracción cuantitativa (QT)?
a) Una herramienta utilizada por los bancos para aumentar la liquidez en la economía.
b) Una política monetaria contractiva aplicada por los bancos centrales para disminuir la cantidad de liquidez en la economía.
c) Una estrategia utilizada por los bancos para estimular la economía mediante la compra de activos.

¿Qué sucede cuando se implementa QT?
a) Los precios de los activos disminuyen y las tasas de interés aumentan.
b) Los precios de los activos aumentan y las tasas de interés disminuyen.
c) No hay cambios en los precios de los activos, solo disminuye la oferta de dinero.

¿En qué situaciones se prefiere implementar QT?
a) Durante períodos de recuperación económica.
b) Cuando los bancos necesitan aumentar su liquidez.
c) Después de períodos prolongados de estímulo económico, cuando existe el riesgo de inflación descontrolada.

¿Cuál es el instrumento de política monetaria contrario a QT?
a) Operaciones de mercado abierto (OMA).
b) Requisitos de reserva.
c) Flexibilización monetaria.

¿Qué se utilizó masivamente para contrarrestar la Gran Recesión de 2008?
a) La contracción cuantitativa (QT).
b) La flexibilización cuantitativa (QE).
c) Los ajustes en las tasas de interés.

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 0 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 0

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün