Ulusal Dijital Strateji

DELE A2 metin çalışmalarında 21. yüzyıla damgasını vuran dijitalleşmenin devlet katındaki yansımalarını konu alıyoruz. Ulusal Dijital Strateji nedir, bu stratejinin içinde neler vardır? Meksika hükümetinin dijital eylem planı üzerinden kısa bir çeviri yapıyoruz. Dele sınavında uçacaksınız. Ulusal Dijital Strateji Ulusal Dijital Strateji

Ulusal Dijital Strateji
Ulusal Dijital Strateji

DELE A2 Metin Çalışması

Bu metin içinde şu kelimelerin ispanyolca karşılıklarını öğreneceksiniz.

Strateji

Dönüşüm

Hükümet

Hedef

Teşvik

Vatandaş

Ulusal Dijital Strateji Türkçe Çeviri

Ulusal dijital strateji (UDS)“, dijital dönüşümden etkilenen veya dijital dönüşümü etkileyen politika alanları genelinde dijital politika konularını münhasıran veya öncelikli olarak ele alan, hükümetin ulusal düzeydeki en kapsamlı dijital stratejisi olarak tanımlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador hükümeti tarafından uygulamaya konulan Ulusal Dijital Strateji (EDN), Meksika hükümetinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) etkin, demokratik ve kapsayıcı bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere yürüttüğü bir dizi eylemi ortaya koymaktadır.

Ulusal Dijital Strateji, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanımın, vatandaşların yaşam kalitesinin yararına ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerini en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için hükümetin tüm eylemlerini bir araya getiren belgedir.

Beş hedeften oluşmaktadır:

Devlet Dönüşümü
Kamu hizmetlerinin kullanıcıları olarak vatandaşların deneyimlerine dayanan, toplum ve hükümet arasında yeni bir ilişkinin inşasıdır. Bu ilişki, Cumhuriyet Hükümetinde BİT’lerin kullanımı ve benimsenmesi üzerine inşa edilecektir.

Dijital ekonomi
Dijital ekonomi, dijital teknolojilerin ekonomik süreçlerde özümsenmesinin verimlilik artışını ve yeni dijital işletmelerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik ettiği bir ekonomidir.

Kaliteli eğitim
Bu hedef, ülkeyi Bilgi ve Bilgi Toplumuna dahil etmek için BİT’leri eğitim sürecine entegre etmeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlamaktadır.

Evrensel ve güçlü sağlık sistemi
Kapsamlı bir dijital sağlık politikası, BİT’lerin sunduğu fırsatlardan iki öncelikli olarak yararlanmayı içerir: bir yandan sağlık hizmetlerinin kapsamını, etkin erişimini ve kalitesini artırmak, diğer yandan da ülkede sağlığa ayrılan kurulu altyapıyı ve kaynakları daha verimli kullanmak.

Vatandaş güvenliği
Bu hedef, güvenliği teşvik etmek ve doğal afetlerin neden olduğu zararı önlemek ve azaltmak için BİT’lerin kullanımına atıfta bulunmaktadır.

Ulusal Dijital Strateji İspanyolca Metin

Una “estrategia digital nacional (EDN)” se define como la estrategia digital más completa del gobierno a nivel nacional que aborda exclusiva o principalmente cuestiones de política digital en todos los ámbitos políticos afectados o que afectan a la transformación digital.

La Estrategia Digital Nacional (EDN) que se despliega Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, expone el conjunto de acciones que el Gobierno de México está llevando a cabo para hacer posible el uso y desarrollo eficiente, democrático e incluyente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

La Estrategia Digital Nacional es el documento que suma todas las acciones del Gobierno para lograr que el acceso y utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) maximicen su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos

Consta de cinco objetivos:

Transformación Gubernamental
Es la construcción de una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, basada en la experiencia de los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos. Esta relación se construirá a partir del uso y adopción de las TIC en el Gobierno de la República.

Economía digital
Es aquella en la que la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos estimula el aumento de la productividad y el desarrollo de nuevas empresas, productos y servicios digitales.

Educación de calidad
Este objetivo busca integrar y aprovechar a las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Salud universal y efectiva
Una política digital integral de salud implica aprovechar las oportunidades que brindan las TIC con dos prioridades: por una parte, aumentar la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud, y, por otra, usar más eficientemente la infraestructura instalada y recursos destinados a la salud en el país.

Seguridad ciudadana
Este objetivo se refiere a la utilización de las TIC para promover la seguridad y para prevenir y mitigar los daños causados por los desastres naturales.

Test

¿Cuál es el objetivo principal de la Estrategia Digital Nacional?
a) Fomentar el uso de las tecnologías digitales en el sector público.
b) Establecer políticas de privacidad en línea para los ciudadanos.
c) Promover el desarrollo de infraestructura física en áreas rurales.

¿Qué beneficios se esperan de la implementación de la Estrategia Digital Nacional?
a) Mayor eficiencia gubernamental y reducción de la burocracia.
b) Limitar el acceso a la información en línea para proteger la seguridad nacional.
c) Fomentar la dependencia de las tecnologías extranjeras en el sector público.

¿Cuál es uno de los ejes principales de la Estrategia Digital Nacional?
a) Garantizar el acceso a Internet en todo el territorio mexicano.
b) Restringir el uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo.
c) Limitar el acceso a servicios en línea para los ciudadanos.

¿Cuál es la finalidad de la plataforma Datos Abiertos?
a) Proporcionar acceso gratuito a bases de datos privadas del gobierno.
b) Fomentar la transparencia y facilitar la reutilización de datos públicos.
c) Monitorear las actividades en línea de los ciudadanos para propósitos de seguridad.

¿Cómo se busca garantizar la ciberseguridad en la Estrategia Digital Nacional?
a) Implementando mecanismos de control y vigilancia en línea.
b) Promoviendo la educación digital y conciencia sobre ciberamenazas.
c) Restringiendo el acceso a servicios digitales a la población en general.

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 2

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün