İspanyolca Geçmiş Zaman

İspanyol dilinde geçmiş zamanı ifade etmek için bu zaman kulanılır. Bu zamanın en kötü yanı çok fazla kuralsız fiil barındırmasıdır. Aşağıda kurallı fiillere getirilecek ekler sunulmuştur.

İspanyolca Geçmiş Zaman
İspanyolca Geçmiş Zaman

İspanyolca Geçmiş Zaman Kurallı Fiil Çekim Ekleri

ArErIr
éíí
asteisteiste
ó
amosimosimos
asteisisteisisteis
aronieronieron

Aşağıda bazı kurallı fiillerin çekimleri sunulmuştur.

CaminarBeberVivir
CaminéBebíViví
CaminasteBebisteViviste
CaminóBebióVivió
CaminamosBebimosVivimos
CaminasteisBebisteisVivisteis
CaminaronBebieronVivieron

İspanyolca Geçmiş Zaman Kurallı Fiil Çekim Örnekleri

Geçmiş zaman içerisinde kuralsız fiilleri incelemeye başlıyoruz.

Ser | IrDar
FuiDi
FuisteDiste
FueDio
FuimosDimos
FuisteisDisteis
FueronDieron
İspanyolca Geçmiş Zaman Kuralsız Fiil Çekim SER IR DAR

Ser ve Ir fillerinin geçmiş zaman çekimleri aynıdır. Dar fiilinin çekimi için kuralsızlığın içinde herhangi bir kural göstermediğinden bu fiilin çekimini ezberlemeniz gerekecektir. Ar ile sonlanmasına rağmen ER/IR bitimli kurallı fiilerin çekimindeki ekleri(üstsüz) almaktadır.

İspanyolca Geçmiş Zaman Kuralsız Fiil Yapıları

Aşağıdaki önemli kuralsız fiillerin yapısal değişimleri gösterilmektedir.

andar…….anduv

estar……..estuv

haber……..hub

poder…….pud

poner……..pus

saber…….sup

hacer……..hic

querer……..quis

venir…….vin

decir……..dij

traer……..traj

İspanyolca Geçmiş Zaman Kuralsız Fiil Çekim Ekleri

Ar | Er | Ir
é
iste
ó
imos
isteis
ieron
İspanyolca Geçmiş Zaman Kuralsız Fiil Çekim Ekleri

Bu ekleri yukarıda gösterdiğimiz kuralsız fiillerin çekimlerinde kullanabilirsiniz.

Poner
Pusé
Pusiste
Pusó
Pusimos
Pusisteis
Pusieron
İspanyolca Geçmiş Zaman Kuralsız Fiil Çekim Poner

Estar
Estuvé
Estuviste
Estuvó
Estuvimos
Estuvisteis
Estuvieron
İspanyolca Geçmiş Zaman Kuralsız Fiil Çekim Estar

Geçmiş zaman çekiminde fiil “–car” ile bitiyorsa, birinci tekil çekiminde ” c “—- “qu” ya dönüşür. Diğer çekimlerde, kurallı çekim devam eder.

Tocar : [ Toqué / Tocaste / Tocó / Tocamos / Tocasteis / Tocaron ]

Buscar : [Busqué / Buscaste / Buscó / Buscamos /Buscasteis /Buscaron ]

Geçmiş zaman çekiminde fiil “–gar” ile bitiyorsa, birinci tekil çekiminde ” g “—- “gu” ya dönüşür. Diğer çekimlerde, kurallı çekim devam eder.

Pagar : [ Pagué / Pagaste / Pagó / Pagamos / Pagasteis / Pagaron ]

Llegar : [ Llegué / Llegaste / Llegó / Llegamos / Llegasteis / Llegaron ]

Jugar : [ Jugué / Jugaste / Jugó / Jugamos / Jugasteis / Jugaron ]

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 4.6 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 19

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün