Yeni Ticaret ve Vergi

Ticaret gün geçtikçe uluslararası bir boyuta taşınmakta ve bu devletlerin vergi toplamasını zorlaştırmaktadır. Bu kısa yazıda ilgili duruma değinilmektedir. Vergiye dair ispanyolca kelime haznenizi genişeletelim.Yeni ticaret ve vergi konusunda bilginiz olsun.

Yeni Ticaret ve Vergi
Yeni Ticaret ve Vergi

Yeni Ticaret ve Vergi Türkçe Çeviri

Tüm dünyada son yıllarda gerçekleşen teknoloji ve ilerlemeler, ülkelerdeki ticaret hacmini, yapısını, iş yapış şeklini hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişimler ticaretin gelişmesine, ilerlemesine ve insanların hayat standartlarının yükselmesine ve kolaylaştırılmasına katkı sunarken, bu ticaretin izlenmesi, ticaret kurallarının regüle edilmesi, vergi ve sigorta primlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili gibi. konularda kamu otoritelerinin kamusal görevlerini yerine getirme noktasında bir takım zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Son yıllarda gerçekleşen bu gelişmeler şirketlerin ve şahsi teşebbüslerin ticaret yapısını yerel pazarlardan ulusal pazarlara kaymasına imkan vererek büyük ölçüde sınır içi gerçekleşen ticaretin sınır ötesine taşınmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum tüm dünyada çok uluslu şirketlerin ve teşebbüslerin sayısını arttırmıştır. Global ölçekte genişleyen yeni ticaret şekli; gelir, servet ve harcama vergilerinin kavranmasını, tespit edilmesini de zorlaştırmıştır.

Sınır ötesi işlemleri günden güne artarak devam eden şirketler ve şahsi teşebbüsler gelişen bu yeni ticaret yapısını kendi lehlerinde kullanarak mukim oldukları ülkede veya kaynak ülkede beyan ederek ödemesi gereken vergileri gizleyerek matrahları aşındırmak suretiyle daha az veya hiç vergi ödememe yoluna gitmeyi tercih edebilmektedirler.

Ülke vergi otoriteleri de vergi alanında uygulamada bu belirsizliği bertaraf ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele edebilmek adına OECD’nin model çerçeve anlaşmasını da baz alarak aralarında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalamakta veya var olan anlaşmalar ek protokollerle revize edilerek vergi uygulamasında ülkeler arası gerçekleşmesi muhtemel ihtilafların önüne geçilerek gerekli işbirlikleri yasal zemine kavuşmuştur.

Ayrıca Vergi Konularında Yapılan Çok Taraflı Anlaşmalar ile Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmaları çerçevesinde ülkeler arası işbirliği arttırılarak matrah aşındırıcı, kayıt dışı ve ekonomik suçlarla her aşamada etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Bu mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülkeler arası belli aralıklarla otomatik bilgi değişimi gerçekleştirilmekte ve ülkelerde bu vergi amaçlarına yönelik bilgileri kullanmaktadır.

Yeni Ticaret ve Vergi
Yeni Ticaret ve Vergi

Yeni Ticaret ve Vergi İspanyolca Metin

La tecnología y los avances de los últimos años en todo el mundo están cambiando rápidamente el volumen de comercio, la estructura y la forma de hacer negocios en los países. Si bien estos cambios contribuyen al desarrollo y progreso del comercio y a la mejora y facilitación del nivel de vida de las personas, también plantean una serie de retos a las autoridades públicas a la hora de cumplir con sus obligaciones públicas en asuntos como la supervisión de este comercio, la regulación de las normas comerciales, la imposición, devengo y recaudación de impuestos y primas de seguros.

En los últimos años, esta evolución ha permitido a las empresas y a las compañías privadas desplazar sus pautas comerciales de los mercados locales a los nacionales, lo que ha dado lugar a un cambio del comercio mayoritariamente intrafronterizo al transfronterizo. Esto ha incrementado el número de compañías y empresas multinacionales en todo el mundo. La nueva forma de comercio, que se ha expandido a escala mundial, también ha dificultado la comprensión y determinación de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y los gastos.

Las empresas y los particulares, cuyas transacciones transfronterizas siguen aumentando día a día, pueden optar por utilizar esta nueva estructura comercial a su favor y pagar menos impuestos o ninguno ocultando los impuestos que deben pagar declarándolos en su país de residencia o en el país de origen y erosionando las bases imponibles.

Las autoridades fiscales del país también trabajan para eliminar esta incertidumbre en la práctica fiscal y mejorar el proceso de registro. Para luchar eficazmente contra la economía ilegal, se firman acuerdos entre países para evitar la doble imposición, basados en el modelo de acuerdo marco de la OCDE, o se revisan los acuerdos existentes con protocolos adicionales, lo que evita posibles disputas entre países en la aplicación de las normas fiscales y dota a la cooperación necesaria de una base jurídica.

Además, en el marco de los Acuerdos Multilaterales en Materia Fiscal y los Acuerdos de Asistencia Administrativa Mutua, se incrementa la cooperación entre países y se combate eficazmente la erosión de la base imponible, la no declaración y los delitos económicos en todas sus fases. En el marco de estos acuerdos existentes, se lleva a cabo un intercambio automático de información entre países a determinados intervalos y los países utilizan esta información con fines fiscales.

Yeni Ticaret ve Vergi Yeni Ticaret ve Vergi

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 1

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün